NOVOFER KUPA
KEREKED NÉGYKEZES
kétszemélyes („négykezes”) nagyhajós verseny

2018. augusztus 4-5. CSOPAK

VERSENYKIÍRÁS

Versenykiírás letöltése>>

Verseny célja: Kétszemélyes vitorlás verseny egytestű nagyhajóknak
Rendező szervezet: KEREKED Vitorlás Klub, Csopak
Versenyvezető: Pál Béla
VB elnök: Tusnai Tamásné
Versenyorvos: dr. Meszlényi Norbert
Résztvevő hajóosztályok: Az MVSZ 2018. évi Versenyrendelkezésben meghatározott nagyhajós
versenyosztályok az MVSZ hivatalos YS listája alapján tíz YS csoportba sorolva:
Kategória YS szám Jellemző típusok
1. kategória 115 és felette B18, B21, B25, Folkboat, CNSO
2. kategória 110-114 Neva, B31, Rebell, Sudár Kla
Versenyutasítás: A verseny rendezősége versenyutasítást a verseny előtt egy héttel a Kereked Klub facebook
oldalán, valamint a nevezéskor, nyomtatott formában közli

Versenypálya alternatívák:
I. számú pálya (44 km)
Csopak – Alsóörs – Siófok – Balatonudvari – Csopak
II. számú pálya (26 km)
Csopak – Alsóörs – Siófok – Zamárdi – Balatonfüred – Csopak
III. számú pálya (28 km)
Csopak – Alsóörs – Balatonalmádi – Balatonfüred – Csopak

A versenyvezetőség a várható szélviszonyoknak megfelelően a rajt előtt dönt arról, hogy melyik pályát
kell teljesíteni. A fenti pályajelölésnek megfelelő lobogót (I. sz. pálya: code 1, II. sz. pálya: code 2, III. sz.
pálya: code 3) legkésőbb az előkészítő jelzéssel együtt felhúzzák a rajthajón.
Rajtvonal: A csopaki kikötő előtt, a Siófok pályajel irányra merőlegesen kitűzött rajtvonal, melynek végeit a
versenyvezetőségi hajó narancsszínű zászlóval ellátott árbóca és egy piros-fehér csíkos zászlóval ellátott
bója jelzi.
Rajt: A Figyelmeztető jelzés ideje 2018. augusztus 4. 9:55, amelyet a „V” lobogó jelez. Minden hajó egyszerre
rajtol. A rajteljárás alatt és az azt követő 3 percben sem hátszélvitorla, sem bliszter nem használható (a
3 perc elteltét hangjel jelzi). A hajók legfeljebb a rajt után 15 percig rajtolhatnak el. A versenyvezetőség
jogosult a rajt halasztására.
Pályajelek: Az alap pálya pályajeleisárga színű (számmal ellátott) felfújható bóják, melyek napnyugta után sárga villogó fényt mutatnak, a kiegyenlítő szakaszokat meghatározó pályajelek (betétbóják) piros és
narancssárga színű felfújható bóják, amelyek napnyugta után narancsvörös villogó fényt mutatnak. A
pályajelek pontos leírását, elhelyezkedését (GPS pozíció) és a további információkat a
„Versenyutasításban” adjuk meg.
Pálya teljesítése: Az eltérő adottságú hajók sebességkülönbségének kiegyenlítése érdekében az egyes
kategóriákba sorolt hajóknak különböző mennyiségű ún. kiegyenlítő kört (a pályahossz 5%-a) kell
teljesíteniük. Egy kiegyenlítő szakasz hossza a teljes pályahossz 2,5%-a (I. sz pálya esetén 1100 m, II.
számú pálya esetén 650 m, III. az. pálya esetén 700m). 1 kör=2*1100 méter, illetve 2*650 m, 2*700m.
Az 1. kategória egy, a 2. kettő, a 3. három, a 4. négy, az 5. öt, a 6. hat, a 7. hét, a 8. nyolc, a 9. kilenc, a
10. kategória tíz kiegyenlítő kört kell, hogy tejesítsen. Kiegyenlítő körök három helyen (a III. pálya esetén
csak kettő tetszőlegesen teljesíthetőek (lásd: pályarajzok és versenyutasítás):
A kiegyenlítő szakaszok kezdő és végpontjainak GPS koordinátáit a versenyutasítás fogja tartalmazni.
I. sz. pálya
– A rajt után alsóörsi pályajel és kiegyenlítő szakasz helye
– Siófok pályajel és kiegyenlítő szakasz helye
– Kardinális jelek (tihanyi szoros ) közötti áthaladás kötelező
– Balatonudvari pályajel és kiegyenlítő szakasz helye
– Befutó Csopak előtt
II. sz. pálya
– A rajt után Alsóörsi pályajel és kiegyenlítő szakasz helye
– Siófoki pálya jel és kiegyenlítő szakasz helye
– Zamárdi pályajel
– Balatonfüredi pálya jel és kiegyenlítő szakasz helye
– Befutó Csopak előtt
III. sz. pálya
– A rajt után alsóörsi pályajel
– Balatonalmádi pályajel és kiegyenlítő szakasz helye
– Balatonfüredi pálya jel és kiegyenlítő szakasz helye
– Csopak befutó
Célvonal: A csopaki kikötő előtt, az utolsó pályajel irányára merőlegesen kitűzött célvonal, melynek végeit a versenyvezetőségi hajó narancs- és alatta kék színű zászlókkal ellátott árbóca és egy tőle balra
elhelyezkedő, piros-fehér csíkos zászlóval ellátott bója jelzi. Sötétedés után a versenyvezetőségi hajót
sárga villogó, míg a zászlós bóját vörös villogó fény jelöli.
Biztonsági rendelkezések: I. és II. fokú viharjelzés esetén, valamint sötétedés után mentőmellény viselése
kötelező. Napnyugtától napkeltéig a kivilágítás szempontjából valamennyi, a versenyen résztvevő
hajóra a Hajózási Szabályzat vonatkozó rendelkezései lépnek hatályba, az előírt fények használata
folyamatosan kötelező, ennek hiánya kizárási ok. Minden hajó köteles a nevezéskor leadott hívószámú
mobil telefont bekapcsolva tartani és gondoskodni annak működőképességéről, a versenyvezetőség
hívásának fogadásáról a verseny befejezéséig.
A verseny félbeszakítása: A Versenyrendezőség vihar esetén sem szakítja félbe a versenyt. Ez alól kivétel a Vízirendészet erre vonatkozó utasítása, amelyet szélsőséges időjárási viszonyok bekövetkezése előtt
adhat ki. Minden hajó kormányosa egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának
felelősségét. Az a vitorlás, amely bármely okból feladja a versenyt és az útvonal valamely szakaszán
kiáll, vagy segítséget kér, értesítse a versenyirodát illetve a rendezőséget az alábbi számok
valamelyikén: Dárdai Miklós mentési vezető: 06 30/9662188, Pál Béla versenyvezető: 06 70/3136478
Időkorlátozás: 2018. augusztus 4-án (szombat) 24:00-ig lehet a versenyt érvényesen teljesíteni.
Óvások: Óvási határidő: 2016. augusztus 5. vasárnap 9:00 óra. (A versenyiroda az utolsó hajó célba érését
követő egy óra múlva bezár és augusztus 7.-én 8:00 órakor nyit.)
Értékelés: befutási sorrend szerint abszolút és kategóriánkénti értékelés. Amennyiben egy kategóriában a
nevezettek száma nem éri el a négy hajóegységet, a rendezőség a kategória hajóit jogosult más
kategóriában értékelni. Az átsorolásokat a rendezőség a nevezések lezárása után, a verseny kezdete
előtt a verseny hivatalos hirdetőtábláján közli. Díjazás: abszolút első: Vándorkupa, serleg és értékes
ajándéktárgyak
abszolút második: serleg
abszolút harmadik: serleg
kategória győztesek: serleg, érem és ajándéktárgy
kategóriák II-III. helyezettei: érem és ajándék tárgy
Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelősséget sem a hajók, sem a versenyzők versenyre
való alkalmassága tekintetében. Úgyszintén nem vállal felelősséget és szavatosságot a versenyen
előforduló balesetek és anyagi károk vonatkozásában. A versenyzők a nevezési díj befizetésével
kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek.
Médiajogok: A nevezők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt
Versenyrendezőség vagy megbízottjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, bármikor készítsenek róluk
bármilyen mozgó- és állóképfelvételeket és más anyagokat, melyeket a versenyrendezőség korlátlanul
felhasználhat, nyilvánosságra hozhat, értékesíthet, továbbadhat harmadik személyeknek.

MINDENKI A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VITORLÁZIK! – J Ó S Z E L E T !!!
KEREKED VITORLÁS KLUB, CSOPAK
Köszönjük támogatóink segítségét!