A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) mint a kiemelt versenyek szervezője/rendezője engedélyezi és egyben kezdeményezi a VHF rádiók verseny alatti használatát az alábbi két hajózási csatornán:

VHF 78. ÉS 18.

A 78. csatornán működő adó a keleti medencét és a középső, míg a 18. csatornán működő adó a középső és a nyugati medencét fedi le Függőleges antenna mellett, legalább 1 m-es antenna magassággal, nyílt térben.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

Az ISAF előírásai szerinti hajózási VHF rádióhasználat nem lehet ellentétben az egyes nemzeti hatóságok szabályozásával. Magyarországon a rádióhasználatot a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság engedélyezi a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (FNFT), 2/2013. (I.7.) NMHH rendelet (RAT) előírásai szerint. A 2013. évi verseny szezonra az MVSZ által megbízott rádiótávközlési szakcég kérte meg a rádióengedélyt. Ezen engedély alapján az engedélyes biztosíthatja a szükséges rádió berendezéseket
is. Amennyiben valamely szervezet, vagy hajó rendelkezik egyedi rádióengedéllyel és ennek alapján birtokol VHF rádió berendezést, úgy a kijelölt frekvenciákon jogszerűen használhatja azt. Amennyiben a kijelölt frekvenciáktól eltérően, vagy engedély nélkül használja bárki a rádió berendezését, jogszabályt sért – amelyért viselnie kell a következményeket. A kijelölt versenyek ideje alatt a készülékek az MVSZ
csatornabeosztása és használati előírásai szerint, a versenyen kívül azonban csak egyedi rádióengedély előírásai alapján üzemeltethetőek.

RÁDIÓ HASZNÁLATI ELŐÍRÁS A VERSENY ALATT:

 •  A verseny ideje alatt a rendező-hajó kikötőből való elindulásától, annak beérkezéséig a kijelölt csatornán folyamatos figyelő szolgálatot ad a Rendezőség. Ugyancsak ezen a csatornán közli a szervezéssel, pályakitűzéssel, rajtoltatási eljárással, pályamódosítással kapcsolatos, vagy biztonsági jellegű üzeneteit. Arra válaszolni, illetve a kijelölt csatornán másnak forgalmazni csak a Rendezőség engedélyével szabad.
 • A rádióban elhangzottak nem helyettesítik a versenyutasításban szereplő jelzéseket, azonban azokat ismétlik, vagy megerősítik, illetve indokolják.
 • A versenyzők a náluk lévő rádiókat a verseny ideje alatt a kijelölt csatornán bekapcsolva tarthatják.
 • A verseny ideje alatt – mentés kivételével – a fentiek szerint csak a kijelölt csatornát használhatják a
  résztvevők.
 • Az általános segélyhívó 16 csatorna csak mentés koordinálása esetén, illetve az általános
  segélyhívás szabályai szerint használható!
 • A Rendezőség döntése alapján és az üzemeltető beállítása szerint az átjátszó állomások vagy csak a rendező információit közvetítik, vagy a tagállomások közötti kommunikációra is alkalmasak. Amennyiben az átjátszóállomás meghibásodik, vagy elháríthatatlan zavar jelentkezik, és a rendezőség úgy dönt, akkor a 77 vagy 17 csatorna – szimplex üzemmódban, korlátozottabb
  hatótávolsággal – használható. E csatornák használatának szükségességét a Rendezőség közli. Tekintettel arra, hogy a hajózási VHF csatornákat használjuk, előfordulhat más hálózatból keletkező rádiós zavarok, illetve jó terjedési viszonyok mellett a dunai nemzetközi hajózás rádióforgalmazását is veheti az átjátszó állomás. Ezen üzeneteket figyelmen kívül kell hagyni!
 • A rádió nem-, vagy nem megfelelő használatából, meghibásodásából, vagy zavarából fakadó problémák nem adnak alapot óvásra, vagy bármely jellegű kártérítésre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • A versenyzők számára átadott rádió berendezés 8 db csatornát tartalmaz, a táblázat szerinti programozással. A csatornát a csatornaváltó forgatógombbal kell kiválasztani. A be-ki kapcsolás és hangerő szabályozása a szélső forgatógombbal történik.
 • A többi kezelőszerv nem aktív. A rádiót a bekapcsolás, csatornaválasztás és hangerő beállítás után helyezzük a vízhatlan tokba és azt zárjuk le!
 • A jó minőségű vétel miatt az antennát tartsuk függőlegesen! A tok a hangszóró hangerejét 20-30%-al csökkenti, ezt vegyük figyelembe a hangerő beállításánál.
 • Az akkumulátor naponta (éjszaka) töltést igényel, amelyet a kiadott töltővel lehet elvégezni. Meghibásodás, vagy az akkumulátor idő előtti lemerülése esetén kérje annak cseréjét.

 

TIPIKUS KÖZLEMÉNYEK, AMELYEKET A VHF RÁDIÓN A VERSENYVEZETŐ KÖZÖL (NEM TELJES FELSOROLÁS):

 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Kifutottunk a kikötőből a hirdetményben szereplő rajtvonalra.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. 1 perccel vagyunk a 10 perces előkészítő jelzés előtt. Kérem a versenyben résztvevő és a forgalmazást halló minden hajó vezetőjét, hogy a verseny ideje alatt hagyja szabadon a csatornát a versenyvezető információi számára. Az elhangzó információkat nyugtázni nem kell, választ nem várunk.
 • 5 perces előkészítő jelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Most.
 • 1 perces jelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Most.
 • Rajtjelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1 Rajt.
 • Figyelem, figyelem, egyéni visszahívás, egyéni visszahívás.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Pályamódosítás 2. bójánál 10 fokra.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Biztonsági közlemény: A meteorológiai szolgálat elrendelte a II. fokozatú viharjelzést. A mentőmellény használata kötelező.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. A meteorológiai szolgálat megszüntette a II. fokozatú viharjelzést. A mentőmellény használata nem kötelező.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Biztonsági közlemény: A meteorológiai szolgálat elrendelte a II. fokozatú viharjelzést. Jelzése szerint extra erősségű szélvihar közeledik. A versenyvezető a rendőrség tanácsára (utasítására) félbeszakítja a versenyt. Minden hajó haladéktalanul hajózzon be a legközelebbi kikötőbe.
 • A verseny első befutó hajója áthalad a célvonalon. Most.

Mentés

Mentés