A VHF információs csatorna és működése
A rádiórendszer célja, hogy az MVSZ jelentősebb, nagyszámú résztvevővel tervezett vitorlás versenyein az előkészítés, lebonyolítás során egy korlátozás nélkül bármely résztvevő számára elérhető rádiós hírcsatorna álljon rendelkezésre. E csatornán keresztül a résztvevők csak tájékoztatást kaphatnak, vissz-irányú forgalmazásra lehetőségük nincs. E csatorna az említett alkalmazás mellett tetszés szerint más szervezők számára is rendelkezésre állhat az MVSZ engedélye alapján. E mellett kijelölésre kerül egy hajó-hajó közötti közvetlen információs csatorna, továbbá egy segélyhívó csatorna, amelyen keresztül szükség esetén az arra szorulók segítséget kérhetnek és a mentés koordinálható a mentésben résztvevőkkel. A csatorna elérhető bármely szabványos hajózási rádióval, vagy a balatoni felhasználásra kijelölt csatornákra programozott vásárolt, vagy bérelt kézi-, vagy mobil rádiókkal. (Az engedélyeztetésre vonatkozóan a melléklet tartalmaz információkat.) A csatorna működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, annak üzemeltetését az MVSZ finanszírozza, a terminálok költségei a felhasználókat terhelik.

A BALATRÖNK UHF közösségi rádiórendszer
A BALATRÖNK az UHF sávban működő, zárt felhasználói kört kiszolgáló közösségi információs- és rádió rendszer. Ennek rádiós átjátszó állomásai csak a rendszerre dedikált készülékekkel érhetőek el, megállapodás, vagy szerződés alapján. A rendszer alkalmas közösségi-, biztonsági és riasztási közlemények mindenki számára történő eljuttatására, egyedi és csoportos kommunikációra, valamint együttműködési (közös) kommunikációra. Tipikusan a versenyrendezési belső forgalmazást, szervezést és privát információk továbbítását segíti. A készülékek nyilvános kereskedelemben nem kaphatók, illetve a rendszert csak az arra feljogosítottak tudják használni. A rendszert az RSOE üzemelteti, műszaki támogatást a NOVOFER adja. Az összes költséget az RSOE fizeti, a terminálokat és a rendszert egyedi szerződéssel, tagsági jogviszonnyal, illetve bérleti formában vehetik igénybe a felhasználók. (Részleteket a melléklet tartalmazza.)

A két rendszer eltér egymástól
– az alkalmazó célközönség okán;
– az alkalmazott technológia szintjén;
– a felhasznált frekvencia sávot illetően;
– a használat módját és a rendszer szolgáltatásait illetően;
– a terminálokhoz való hozzáférés módjában.