Életének 76. évében elhunyt BÉLY ANDRÁS, a HTE Energiaipari Távközlési Szakosztályának volt elnöke, kétszeres Puskás Tivadar díjas, az MVM Rt. Országos Villamos Távközlési Szolgálat korábbi vezetője.

Bély András a NOVOFER Zrt jogelődjének megalakulásától figyelemmel kísérte a cég tevékenységét, munkájában közvetett módon részt vett. A NOVOFER részvénytársasággá alakulásával egyidőben részvényesként üdvözölhettük és ezt a kapcsolatot haláláig fenntartotta.

A HTE keretében az Energiaipari Szakosztály megalakulásának, több éves eredményes tevékenységének és nemzetközi elismertségének kiemelkedő résztvevője volt. Az Energiaipari Távközlési Szakosztály elnökhelyetteseként, később elnökeként több nemzetközi szeminárium rendezésében volt szervező és külföldön résztvevő.

Műszaki tevékenysége igen szerteágazó volt. A villamosenergia ipar távközlésének és speciális berendezéseinek fejlesztésében jelentős eredményeket ért el, melyet több megadott szabadalom fémjelez. Kezdeményezője és aktív részese volt az MVM Rt. távközlési hálózatának modernizálására irányuló munkának és a szervezeti korszerűsítésnek.

Búcsúztatásának időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Szakmai életútja
Bély András 1967-ben végzett a BME Villamosmérnöki Karának Híradástechnikai Szakán.

1967-1968 között az Elektromechanikai Vállalatnál, majd 1968-1970 között a Telefongyárban dolgozott fejlesztőmérnökként. 1970-2001 között az MVM Rt. fejlesztőmérnöke, majd főmérnöke, 1996-tól az Informatikai Főmérnökség vezetője volt. 2001-2002 között a Magyar Posta Tetra Rt egyik főosztályának vezetője volt, 2004-től 2006-ig, nyugdíjazásáig, az Országos Villamos-távvezeték Rt-nél dolgozott szakértőként.

Néhány fontosabb szakmai projektje a következő:

Távvezetéki vivőfrekvenciás átviteli eszközcsalád kifejlesztése, gyártásba vitele és üzembe helyezése 1970-től (szabadalmak).
Az MVM Tröszt országos távközlési hálózatának kiépítése és bekapcsolása a nemzetközi energiarendszerbe (1976).
A magyar villamos energiarendszer telemechanikai adatgyűjtő rendszerének egyesítése (1978).
Az Országos Villamos Teherelosztó és a körzeti Diszpécser Szolgálatok korszerű üzemirányításának és informatikai rendszerének kiépítése (1980).
A paksi atomerőmű biztonsági távközlési rendszerének kiépítése. Az MVM Tröszt távbeszélő hálózatának modernizálása elektronikus BHG központokkal (1985).
Az országos központi hangfrekvenciás vezérlő rendszer kiépítése a hálózatokban (1987, szabadalmak).
Az első szabadvezetékes fénykábeles rendszer létesítése (1988).
A Bős-Nagymaros vízlépcsőrendszer monitoring rendszerének, informatikai és távközlési projektjének vezetése 1989-ig.
Az új távközlési törvény kidolgozásában való részvétel (1990-91).
A korszerű elszámolási rendszer kiépítése a villamos részvénytársaságok között (1994).
Az integrált távközlési és informatikai szervezet létrehozása az MVM Rt-nél (1996).
Üzemirányítási rendszer korszerűsítése és alrendszereinek megvalósítása (1994-2001).
Az SAP bevezetése a MVM-nél (1997-2000).
Az MVM Rt távközlési hálózatának felkészítése az üzleti távközlésben való részvételre (2000).

Többször kapott újítói kitüntetéseket, 1981-ben elnyerte a Munka Érdemrend bronz fokozatát. Munkásságát 1989-ben és 1993-ban HTE Puskás Tivadar-díjjal, 1996-ban Ronkay emlékéremmel ismerték el.