Támogatási feltételeink

Támogatási kérelem érdemi elbírálásának feltételei

A NOVOFER a beérkezett támogatási kérelmeket évente egy alkalommal, a tárgyévi eredmény számbavételével foglalkozó közgyűlés előkészítésének időszakában (november vége, december eleje) bírálja el, illetve a rendelkezésre álló források mértékének függvényében dönt a támogatások mértékéről, illetve a támogatandó személyekről és szervezetekről. Ettől csak abban az esetben tér el, ha olyan hazai-, vagy nemzetközi természeti-, vagy humanitárius katasztrófa történik, amely megköveteli a cég azonnali támogató közbenjárását.

Eljárás

A beérkezett kérelmeket a Titkárság rögzíti és formai ellenőrzést végez. Amennyiben annak alapján megállapítható, hogy a kérelem valós, a cég támogatási prioritásainak megfelel és minden olyan információt tartalmaz, amely alapján döntés hozható, úgy azt a döntés-előkészítő anyagként a menedzsment elé terjeszti. Amennyiben a szükséges információk hiányoznak, úgy hiánypótlásra kéri fel a kérelmezőt.

Szükséges információk

• A kérelmező adatai, elérhetősége, kapcsolattartó személy elérhetőségei;
• A kérelem alapjául szolgáló indoklás tényszerűségének igazolása;
• Amennyiben a kérelmező szervezet (alapítvány, egyesület stb.) úgy az elmúlt két esztendő közhasznúsági jelentésének, beszámolójának másolata. Amennyiben ezek tartalma, formája nem felel meg a vonatkozó jogszabályban előírtaknak, úgy mindazon tényeknek és adatoknak a hitelt érdemlő bizonyítása, amely alapján megítélhető, hogy a szervezet milyen módon kezeli az adományokat, milyen arányt képvisel a szervezet fenntartásának, működésének költsége és a kiosztott adományok értéke (aránya), milyen a társadalmi megítélése a szervezetnek.
• Amennyiben un. „gyűjtő alapítvány” a kérelmező, úgy annak indoklása, hogy miért ne az adományt kérőt támogassuk közvetlenül.
Amennyiben a szükséges információk nem állnak rendelkezésre, úgy a menedzsment érdemben nem foglalkozik a kérelem elbírálásával.

A NOVOFER támogatási prioritásai

• A költségvetés által nem finanszírozott, a kérelmező szervezet által vállalkozási tevékenységből nem fenntartható, de a társadalom szempontjából hasznos (közhasznú és kiemelten közhasznú) tevékenység.
• A műszaki-szellemi alkotások létrehozását és az eredmények elismerését célzó akciók és/vagy szervezetek.
• Egészségügyi ellátás színvonalát javító, illetve a szociális ellátást javító tevékenység.
• Rendkívüli események, természeti-, vagy humanitárius katasztrófák sérültjeinek ellátása, illetve az azzal kapcsolatos mentési-, ellátási tevékenység.