Rólunk

NOVOFER Távközlési Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1112 Budapest, Hegyalja út 86.
Telefonszám: (1) 319-8913
Telefaxszám: (1) 319-8916

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041794
Adószám: 10708204-2-43

A társaság könyvvizsgálója:
KOLCHIS Kft.

A cég vezetői és munkatársai:

A felügyelőbizottság elnöke:
Jamrik Péter

A felügyelőbizottság tagjai:
Paszternák László
Gedai József
Hatvani György

Vezérigazgató: Turcsán Zsolt

Gazdasági igazgató: Mód Katalin

IIR vezető: Bodor István

Műszaki vezető: Simon Andor

Történetünk

Az 1986 októberében alapított NOVOFER Innovációs Közös Vállalat jogutódja az 1991.december 18-án átalakulással létrejött NOVOFER Innovációs Részvénytársaság. Az Rt 2006-tól Zártkörűen Működő Részvénytársaságként működik.

Az 1991-es átalakulást követően újonnan választott Igazgatóság, Felügyelő Bizottság illetve könyvvizsgáló segítette az Rt vezetését. A Zrt formájában 2007-ben a közgyűlés megszüntette az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot. A két testület feladatkörét a kiterjesztett jogkörű Közgyűlés, valamint a fokozott felelősséggel felruházott vezető tisztségviselők vették át.

A tulajdonosi struktúra folyamatosan változott – és változik napjainkban is. A műszaki fejlesztés lehetőségeinek szűkülésével szerencsére nem járt együtt a munkák visszaesése, így az állandó változás, a folyamatos alkalmazkodás szükségszerűségét a cég pozitívan élte meg. Az innovációs-iparjogvédelmi tevékenység szűkebb profilú fenntartása mellett kiszélesedett, majd meghatározóvá vált a rádiótávközlési fejlesztési, tervezési és kivitelezési feladatkör, megújult az energetikai mérnökirodai üzletág.

2006-ban a Magyar Szabadalmi Hivatal Millennium Díjában részesült a cég az innováció érdekében kifejtett 20 éves tevékenysége elismeréseként. A rádiótávközlési fejlesztéseink eredményességét számos oklevél és szakmai díj igazolja.

Munkatársaink ma már jól felszerelt és teljesen felújított, a Zrt tulajdonában lévő ingatlanban látják el feladataikat.

Szervezeti tagságaink

A NOVOFER Igazgató Tanácsa, majd tulajdonosi köre a cég létrehozása óta nagy súlyt fektet arra, hogy a különböző szakmai szervezetekben megfelelő képviselettel rendelkezzünk. Több szervezetben különböző tisztségeket töltenek be munkatársaink. A kapcsolatok nem maradnak meg s szervezeti élet szintjén, mivel rendszeres résztvevői vagyunk a különböző rendezvényeknek, legtöbbször előadói vagy szervezői szerepkörben.

Az elmúlt évek során így vállaltunk szerepet cégszintű jogi formában, illetve vezérigazgatónk és vezető tervezőnk személyesen az alábbi szervezetekben:

• Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
• Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
• Kis- és Középvállalkozások Kamarája
• Licensing Executives Society International Magyar Tagozata
• Magyar Mérnök Akadémia
• TETRA Fórum Hungary Egyesület
• Magyar Franchise Szövetség

• Magyar Innovációs Szövetség
• Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői-jogi Egyesület
• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
• Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Tanácsadó Hálózata
• Professzionális Mobil Távközlésért Egyesület
• Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület