Referenciák

Összeállításunkban az utóbbi időszak nagyobb referencia csoportjait találja

Rendezvények rádióhálójának biztosítása
Trönkölt rádiótelefon rendszerek tervezése, megvalósítása, üzemeltetése
Digitális diszpécseri rendszerek megvalósítása
Beszédcélú analóg URH rendszerek tervezése és/vagy kivitelezése
Telemechanikai, adatátviteli és telematikai URH rendszerek
Speciális – különleges – kommunikációs rendszerek
Infrastruktúrák, tornyok kivitelezése, karbantartása
TETRA technológia hazai bevezetése, TETRA rendszerek kivitelezése

Rendezvények rádióhálójának biztosítása

– BMK Kft – Balaton Bike
– MÚSZ – nyíiltvzi EB
– Balaton átúszás
– MVSZ – Kékszalag és vitorlás bajnokságok
– ILB Keszthely Triatlon
– HB Autosport – Mátrai Hegyi verseny
– Laroco MSC – Eger Rallye, Szombathely Rallye, Veszprém Rallye,
– Lavimed Bt. – Budapest Rallye
– Magyar Dragon Szövetség – Dragon OB, PR Országos és Europa Bajnokság
– Marco Racing – Szombathely Rallye
– Ravex SE – Savaria Rallye, Viadom Rallye
– Váci Auto SE – Motorcsónak verseny
– IBUSZ FORMA1
– Médiahajó
– Operabál

Trönkölt rádiótelefon rendszerek

– Paksi Atomerőmű
– Budapesti Közlekedési Zrt
– MOL Dunai Finomító
– Tiszai Vegyi Kombinát
– DUNAFERR
– „Balatrönk” Balatoni Közösségi Rádiórendszer
– HM Kaszópuszta
– SMARTCOM Budapest
– SMARTCOM Győr
– SMARTCOM Nyíregyháza

Digitális diszpécseri rendszerek

– E.ON DÉDÁSZ
– E.ON ÉDÁSZ
– DÉMÁSZ NyRT
– Budapesti Elektromos Művek
– E.ON TITÁSZ
– Budapest Rallye
– BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság NavInfo Központ

Beszédcélú URH rendszerek

– E.ON DÉDÁSZ
– E.ON ÉDÁSZ
– OVIT
– Dunamenti Erőmű
– BKV Metró Üzem irányító rádiórendszerek
– BKV 4-6 utas-tájékoztató
– BKV HÉV irányító rádiórendszerek
– Mátrai Erőmű Zrt
– Tiszai Erőmű Zrt
– Bakonyi Erőmű
– Vértesi Erőmű
– E.ON TITÁSZ
– M1-M7 Autópályák
– ROE Dunai Segélyhívó és Tájékoztató Rendszer
– Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság -Vízügyi Kirendeltség – BAHART közös rádiórendszer
– Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt

Telemechanikai URH rendszerek

– Dunamenti Regionális Vízművek
– E.ON DÉDÁSZ
– E.ON ÉDÁSZ
– Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt
– Mátrai Erőmű
– Pécsi Erőmű
– Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt
– Budapesti Elektromos Művek
– E.ON TITÁSZ

Speciális – különleges – kommunikációs rendszerek

– Nemzeti Hírközlési Hatóság mobil mérőrendszerek
– Nemzeti Hírközlési Hatóság országos monitoring rendszere
– Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Balatoni Viharjelző Rendszer
– Paksi Atomerőmű – Lakossági Tájékoztató- és Riasztó Rendszer
– OKF – FERCOM – SEVESO veszélyes üzemek monitoring és riasztó rendszer rádiós szakaszok mérése, tervezése, AP megvalósítása
– Külügyminisztérium RH antennarendszer
– RSOE- CBRIS hajózási információs rendszer
– RSOE – Tiszai Viharjelző Rendszer
– Rallye versenyek biztonsági kommunikációs rádió hálózatai

Infrastruktúrák, tornyok

– RSOE Vác-Naszály mikrohullámú állomás megvalósítása
– BKV- Hármas-határhegyi URH torony rekonstrukciója
– E.ON DÉDÁSZ – URH tornyok zuhanás-gátlóval történő felszerelése
– E.ON TITÁSZ – URH tornyok zuhanás-gátlóval történő felszerelése
– E.ON ÉDÁSZ – URH tornyok zuhanás-gátlóval történő felszerelése
– E.ON ÉDÁSZ – URH tornyok tervezése, telepítése
– MVM mikrohullámú tornyok korrózióvédelme
– KÜM monori RH állomás tornyok és antennák felújítása
– Fonyód – Regionális rádióállomás kialakítása
– Budapesti Közlekedési Zrt HÉV vonalak rádió tornyok megvalósítása

A NOVOFER elkötelezettsége a digitális (TETRA, GSM-R, LTE-450 és DPMR) technológiák megvalósításában

Részvénytársaságunk – a kezdetektől foglalkozott a különcélú URH rádióhálózatok problémájával. Kezdetben – alapítói illetve tulajdonosi összetételénél fogva – a villamos-energiaipar területére, az erőművek és áramszolgáltatók igényeire koncentrált. Ez később kiterjedt az ipar, majd a közbiztonsági szervek területére. Első időszakban a konvencionális hálózatok szolgáltatás-fejlesztése, majd az erőforrás-hatékony trönkölt rádiórendszerek tervezése, kivitelezése került a tevékenység középpontjába. Jelenleg a különböző szabványos digitális technológiák adják tervezési és hálózatfejlesztési tevékenységünk gerincét.

A TETRA MoU publikált információi és eredményei, illetve a Schengeni-egyezmény által előre vetített fejlődési irányai okán először 1996-ban létrehoztuk a „TETRadius-t, a TETRA iránt érdeklődő szakmai szervezetek körét. (Erre vonatkozóan 1997. március 12-én védjegy bejelentést tettünk, amelyet az MSZH bejegyzett.) E „rádiuszon” belül elsősorban a lehetséges szállítók és felhasználók cseréltek eszmét. Az érdeklődés mértéke és iránya azonban igen hamar áttörte a TETRadius határait.

1997. év elején a Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnökségénél kezdeményeztük a TETRA Szakosztály létrehozását. Az elnökség, a javaslatnak zöld utat adva, 1997. november 25-ére meghirdette az alakuló ülést. A nagy érdeklődéssel kísért alakuló ülésen a szakosztály társelnökévé választották a NOVOFER Rt vezérigazgatóját, Jamrik Pétert. Ettől kezdve a TETRA iránt érdeklődő szakemberek egyik – évekig az egyetlen – fóruma lett a HTE TETRA Szakosztály. (Jamrik Pétert azóta négyszer választották újjá elnöki feladatkörében.) Munkatársaink nemcsak érdeklődőként, hanem rövidesen ismeretterjesztőként is bekapcsolódtak a munkába.
A kezdetektől részt vettünk az EDR TETRA rendszer előkészítésével kapcsolatos szakmai, társadalmi egyeztetési és szakértői munkákban – a mindenkor érvényes kormányzati elképzelésekhez illeszkedő módszerrel.

Jártunk a NOKIA gyártó-részlegénél, megismerkedtünk a SONERA tevékenységével és tájékozódtunk a Helsinki Energia Vállalat TETRA alkalmazásairól, fejlesztési elképzeléseiről.

A Motorola fejlesztéseiről is a gyártás helyszínén szereztünk ismereteket. A DAMM és a SEPURA berendezéseket saját laboratóriumunkban teszteltük.

Szerveztük a Simoco , SEPURA és a Marconi prezentációit, valamint kisebb feladatokat kaptunk a NOKIA, illetve a Motorola TETRA-rendszerek és a MATRA Tetrapol budapesti tesztjeiben. Összehasonlító vizsgálatokat végeztünk Motorola temékekkel az RPT és DMO üzemmódban, erősáramú környezetben az azonos teljesítményű konvencionális és trönkölt rendszerek között.
A korszerű technikák bevezetése nem csak műszaki problémákat okoz, hanem perszonális traumákat is magával hordoz. A korszerű rendszerek (ilyen a TETRA penetráció is) megvalósítása során számos ilyen helyzettel lehet számolni. (Munkahely, beosztás elvesztésétől való félelem, az újtól való idegenkedés, a tevékenység-, a helyzet nyomon kísérhetőségének elutasítása stb.)
A NOVOFER az elmúlt években hét nagy regionális rádió-távközlési rendszert korszerűsített, amelyeknél közel 2.000 fő hasonló jellegű problémáját kellett megoldanunk. Számos speciális rendszert-elfogadtató módszert, alkalmazói tréning programot, edukációs mechanizmust próbáltunk ki és alkalmaztunk. Az új rendszerek által kínált csoport-együttműködési és intra-operabilitási lehetőségek hatékony alkalmazáshoz szükséges tréningek és havária gyakorlatok megtervezésében, levezetésében egyedülálló rutinnal rendelkezünk.

A távközlési tornyok építésével szemben megnyilvánuló lakossági és városépítészeti ellenállásokat érzékelve, az erősáramú távvezetéki oszlopok másodlagos felhasználásának lehetőségeit vizsgáltuk. Részt vettünk az üzemeltetési feltételek kidolgozásában, propagáljuk az alkalmazást. Ennek felhasználhatóságát az EDR TETRA beruházás során is vizsgálni kellett. A 20 kV-os hálózati környezetben igen jelentős rádiófrekvenciás terjedési tapasztalattal rendelkezünk. (Több mint 1000 URH berendezést terveztünk, illetve telepítettünk távvezetéki oszlopra.) Ez 2015-től különös jelentőséggel bír az LTE-450 technológiai hazai bevezetése, megvalósítása kapcsán.
A TETRA iránti érdeklődésünket involválja a hagyományos, konvencionális rádió-rendszereket üzemeltető szervezetek strukturális és tulajdonosi átalakulása. A nemzetközi konszernek kialakulása a közüzemek területén, az azonos cégirányítás a gáz-, a víz és az áramszolgáltatói szférában indokolja a megfelelő területi együttműködést, a szektor-közi kapcsolatot megvalósító és az üzleti titkok védelmének is megfelelő rendszer kialakítását, amelynek legkézenfekvőbb technológiája a TETRA lehet.
A szakterületeken számos applikációs lehetőséget látunk a TETRA és DPMR digitális infrastruktúrára alapozva.
Az elmúlt években a nemzetbiztonsági és gazdasági-ipari kockázatok jelentős mértékben megnőttek. A terrortámadások a gazdaságok az ipari üzemek és a tudásközpontok iránti „nem kívánt” érdeklődések szaporodtak. A kisebb- és nagyobb közösségek törekszenek információik, értékeik fokozott védelmére, illetve a kapacitásaik védett, hatékony kihasználására. E tekintetben a NOVOFER számos megoldást dolgozott ki, projekteket tervezett és irányított.

Az állami tulajdonú TETRA technológiájú, kormányzati célú EDR hálózaton működő számos felhasználó számára nyújtunk segítséget, adunk műszaki támogatást, illetve üzemeltetjük a termináljaikat. (Magyar Vöröskereszt, az E.On, az ELMŰ-ÉMÁSZ, DÉMÁSZ, Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, a Közbiztonsági Testület) Jelentős munkát fektetünk az EDR hálózat felhasználói körének bővítésébe is.

A Professzionális Mobil Távközlésért Egyesület (korábbi nevén: TETRA Forum Hungary Egyesület) megalakulásakor a TETRA lehetséges felhasználói, hazai szállítói és érdekeltségei számára nyújtott szervezeti kereteket. A NOVOFER vezetője az Egyesület tevékenységei közé integrálva továbbra is a tervezői és a szakmai integrátori szerepkörét és az ebben szerzett tapasztalatait kamatoztatja ma is.

A hazai szakcégek közül elsőként kértünk kísérleti rádióengedélyt működő civil TETRA infrastruktúra és berendezés kipróbálásához, műszaki kísérletekhez. E célból saját beruházásban átjátszóállomást, vezérlőt és terminálokat szereztünk be és alkalmaztunk. Az ezekkel kapcsolatos vizsgálatokat, fejlesztéseket a beszerzett berendezések napjainkban szolgálják. Eredményes volt az EADS, SEPURA és a MOTOROLA készülékek DAMM bázisállomáson történő IoP tesztje. A berendezések az élő bemutatók, üzemi próbák célját is szolgálják. A hazai civil TETRA beruházások, hálózat fejlesztések számos területén nyújtunk szakértői kivitelezői és tervezői hátteret.

Számos szaktevékenységet végeztünk a vasúti közlekedést támogató GSM-R rendszer megvalósítása, az MVM-NET LTE450 technológiájú hálózatának kivitelezése során. Ugyanígy több hálózatot terveztünk a DPMR technológiával, de nyitottak vagyunk a speciális RF megoldások iránt is, mint a LoRa, vagy a NB IoT technológia.