Rádiótechnikai tervezés

Mi a rendszertechnikai terv
Mi az engedélyezési terv
Az opcionális terv-fejezetek
Mi szükséges a tervezéshez
Kiviteli terv tartalma
A tervezői művezetés terjedelme
Adatszolgáltatás

Mi a rendszertechnikai terv

– Felhasználói igények elemzése
– Meglévő infrastruktúra figyelembe vétele
– Kapcsolatok feltérképezése
– Összeköttetési igények összeállítása
– Ellátottsági igények elemzése
– Egyidejűség, várakozás (foglaltság) hálózati terhelés szintjének meghatározása
– Hívási rendszer kiválasztása
– Felhasználói szolgáltatások kidolgozása
– Készülék-technika
– Hálózati topológia
– Hálózati struktúra
– Frekvencia allokáció

Mi az engedélyezési terv

Tartalmaznia kell:
– A NMHH elvi engedélyre vonatkozó határozatának másolatát
– A tervnek a határozatban előírtaktól való eltéréseinek indokolását, részletezését
– Sematikus rendszervázlatot, melynek tartalmaznia kell más hálózatokhoz (pl. más frekvenciasávú hálózathoz) való kapcsolódást
– A hálózat topológiai felépítésének vázlatát
– Az alkalmazott rendszertechnikai leírását
– A hálózatban alkalmazandó szelektív hívómű leírását, kódjainak értékét (pl.: DTMF C 185), besugárzás számításához használt terepmetszeteket
– Az állandóhelyű állomások és bázisállomás közötti terepmetszeteket
– Az állandóhelyű állomás számításához a mellékelt táblázat-mintát, minden állandóhelyű összeköttetésre kitöltve
– Mérési jegyzőkönyveket, ha az állomások szükséges ERP-jének meghatározása mérésekkel történt
– Az alkalmazott antennák iránykarakterisztikáit táblázatosan vagy diagram formájában, 10 fokonként, 1:500000 léptékű térképen berajzolva:

– az átjátszó állomás által besugárzott területet (Emin) kontúrvonalát,
– az ellátott területeken belüli ellátatlan területeket,
– a helyek 50 %-ára és az idő 10 %-ára vonatkozó Ezav térerősség kontúrvonalát

– Annak az egyszámlának a számát, amelyről a frekvenciahasználati díjakat fizetni fogják
– Az elrendelt formátumú, számítógépes nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatást, (minden berendezésről jól kitöltve)
– A leendő engedélyes adószámát és pénzforgalmi jelzőszámát, amelyről a díjakat fogják fizetni.

Opcionális terv-fejezetek

– Beruházási terv (pályázat, tender) műszaki specifikációja
– Beruházási költség prognózis
– Üzemeltetési költség prognózis
– Tervezői művezetés

Mi szükséges a korrekt, jó minőségű tervezéshez

– Felhasználói terület (szolgáltatás, üzemvitel, stb.) szervezetének, működésének, céljainak alapos ismerete. (Referenciák az adott iparágban)

– A rádiótávközlési terület ismerete
– A lehetséges műszaki megoldások
– A lehetséges gyártók, szállítók, rendszerek
– A hazai engedélyezési hatósági eljárás teljes körű ismerete, az előírások 100 %-os betartása, együttműködési készség az eljáró szervekkel
– Szakmai elkötelezettség
– A tervezési metódusok birtoklása, alapos rutin a különféle hálózatok (konvencionális területbesugárzó, pont-pont közti, trönkölt nemzetközi szabványok, trönkölt holding szabványok, digitális rendszerek) tervezési eljárásaiban.
– Referenciák az adott tervezési területen.
– Országos Digitális terep modell
– Országos Beépítettségi modell
– Besugárzás számító rutinok
– Zavarszámítási rutinok
– Ellátottságot szerkesztő rutinok
– Grafikus feldolgozó és megjelenítő programok
– Koordináta átszámító és korrigáló rutinok
– Tervezés előkészítő, illetve kiegészítő rádiótechnikai mérőrendszerek

  • Műholdas helymeghatározó
  • Műholdas magasságmérő
  • Térerőmérő
  • Logperiodikus és kollineáris antennák
  • Spektrum analizátor
  • Különböző sávú mérő adók, jelgenerátorok és vevők

– Mobil távközlési berendezések a feladatok organizációjához
– Adatátviteli adó-vevő és modulációs valamint demodulációs berendezések
– Logisztikai, illetve szállító berendezések a különböző terepviszonyokhoz
– Megfelelő szervezet, valamint főállású, felsőfokú szakképzettségű munkatársak, felelős tervező
– Minőségbiztosítási rendszer, ISO 9001 szerinti minősítés és auditálás
– Megfelelő, kiegyensúlyozott gazdasági háttér, likviditás, az elvégzendő feladathoz illeszkedő nagyságú biztosított vagyoni érték
– Mérnöki Kamaránál bejegyzett, hatósági engedéllyel rendelkező felelős tervező.

Kiviteli terv tartalma

1. Antennaszerelés
– Antenna elhelyezési terv az oszlopra, toronyra
– Antenna rajz
– Konzolterv
– Antenna statikai számítás/ellenőrzés a toronyhoz illeszkedően
– Antenna szerelési utasítás

2. Kábelezés
– Kábel-nyomvonal terv
– Csatlakozó kiírások, szerelési utasítás
– Túlfesz.levezető elhelyezés, bekötés
– Földelések elhelyezése
– Kábelrögzítési előírások

3. Rádió elhelyezése
– Alaprajzi bemutatás
– Erősáramú csatlakozás leírása
– Földelésbekötések leírása
– Kezelői nyomvonalterv (opció)
– Távközlési összeköttetések, mikró, optika, stb. (opció)
– Üzembe helyezési utasítás

4. Rádiós infrastruktúra terv
– Egység rajzok
– Elhelyezési rajzok
– Összeköttetési rajz
– Műszaki paraméterek, programozási beállítási paraméterek
– Üzembe helyezési utasítás

5. Egyéb
– Kapcsolódó tervdokumentációk
– Kapcsolódó szabványok és jogszabályok
– Munkavédelmi, tűzvédelmi- és környezetvédelmi előírások
– Tervezői nyilatkozatok

A tervezői művezetés terjedelme

– A leszállított berendezések műszaki átvételi eljárásában való részvétel, a specifikációnak megfelelő szállítás ellenőrzése
– Az antennatartó, valamint antenna szerkezetek és kábelek szerelésének irányítása, ellenőrzése.
– A bázisállomások és kezelőegységek szerelésének ellenőrzése a tervek előírásai szerint.
– A mobil, fix és hordozható készülékek programozásának ellenőrzése a definíciós lapoknak megfelelően.
– Az üzembe helyezésnél a tápellátás előkészítettségének ellenőrzése, az üzembe helyezési folyamat irányítása.

Adatszolgáltatás

NMHH tervkészítési hozzájárulás, határozat
Üzemeltető (engedélyes) neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma
Cégbírósági kivonat, alapszabály (Együttműködési szerződés)
Antenna telephely üzemeltetőjének hozzájárulása (engedélye)
Meghatalmazás (csak a terv beadásához)
Rendszertechnikai leírás, séma, felhasználói igények.

Átjátszó állomás és telepített bázisállomások, fix állomások
telephelye:
EOV koordinátája:
Antenna tervezett (földfelszín felett) magassága:
Antenna-rádió kábel távolsága (kábel hossz):
Allátott körzet határa (sugara) vagy ellenállomás helye:
Szolgálat célja:
Antenna típusa, nyeresége:
Rádió típusa:
Hívómű típusa:
CTCSS érték:
Kábel típusa, csillapítása:
Frekvencia sáv:
Csatlakozó telefonvonal jellege:
A hálózat kódja:
Engedélyes kódja:

A hálózaton működő rádiók