Hatósági ügyintézés

A rádiótechnikai berendezések üzemeltetése a legtöbb esetben jogszabályokon alapuló hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

A hálózat jellegétől függően

 • a hajózási hatóság,
 • a közlekedési hatóság,
 • a légiforgalmi hatóság engedélye, valamint minden ilyen esetben
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedélye szükséges.

Az engedélyek beszerzésével, a jogszabályi előírások értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdéseivel keressen minket telefonon 1 319-8913 számon vagy írjon e-mailt info@novofer.hu címre.

Információ a Balatonon kötelező hajózási rádiótelefon szolgálatokról

A rádió berendezések felszerelésének és alkalmazásának kötelezettségét a 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet melléklete, a Hajózási Szabályzat (továbbiakban: HSZ.) írja elő. A kötelezett tevékenységeket és úszólétesítmény kategóriákat a HSZ I. résznek és II. részének együttes figyelembevételével lehet meghatározni. Ennek alapján előírás szerinti rádióberendezéssel kell ellátni:

 • géphajót – általában a kishajók kivételével,
 • kompot,
 • kompot továbbító géphajót,
 • személyhajót,
 • önjáró úszó munkagépet,
 • munkát végző úszó munkagépet,
 • a radarral hajózó kishajót,
 • a korlátozott látási viszonyok között közlekedő kishajót,
 • mentőmotorosként meghatározott kishajót (külön feltételek alapján),
 • a sportversenyek versenyirányítását végző hajókat.

Idézet a HSZ-ból: 9.13 cikk – Rádióhasználat

1. A Balatonon az e rész 2.05 cikkének 4. bekezdése szerint a rádióhasználat kötelező.

2. Az 1. bekezdésben meghatározott kötelezettség a sportversenyek versenyirányítást végző hajójára (zsűrihajó) vagy hajóira is vonatkozik.

II-11. melléklet

MENTŐMOTOROSRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

1. Kisgéphajó akkor használható vízből mentésre mentőmotorosként, ha

……….

2. A kisgéphajó alapfelszerelésén kívül az alábbi felszerelést kell a hajón tartani:

……….

c) 1 db adó-vevő rádiókészülék,

……….

A hajó tulajdonosának vagy üzembentartójának döntése alapján bármely más hajó is felszerelhető hajózási VHF sávú adó-vevő berendezéssel, azonban ez esetben minden olyan feltételt teljesítenie kell, amely a kötelezően előírt használat mellett megkövetelhető.

Ezek az alábbiak:

 • A közlekedési hatóságtól hívójelet kell kérni, majd a beszerelés tényét a hajólevélben rögzíttetni kell. (Kézi, hordozható készülékek esetén ez utóbbi kötelezettség nem áll fenn.)
 • A hírközlési hatóságtól rádióengedély kell kérni, amelynek feltétele a hívójel megléte. A rádióengedélyt a hajón kell tartani.
 • Hajózási rádió operátori vizsgát kell tenni a hajó felelős vezetőjének, vagy az erre kijelölt személyzetének. (Kishajóra nem vonatkozik.)
 • A hajón – kivéve a hajón, vagy tevékenységi környezetében lévő személyzeti kommunikáció esetét – csak fixen telepített berendezés alkalmazható. E berendezésnek meg kell felelnie a Bázeli Egyezmény előírásainak.
 • A nemzetközi vizeken is használt beépített rádió berendezésnek tudnia kell kisugározni a hatóság által meghatározott tartalmú ATIS kódot.
 • A forgalmazás során szigorúan be kell tartani a forgalmazási és csatorna használati előírásokat.
 • A rádió berendezés felszerelését követően havi frekvenciahasználati díjat kell fizetni. (Jelenleg 1.000,-/hó/készülék.) Az engedélyt lehet időszakra is kérni, illetve szüneteltetni is lehet a rádió használatát – ez esetben a hatóság a szüneteltetés idejére nem szab ki frekvenciahasználati díjat.
 • A hajózási hatóság a rádiócsatornák használatának módját, célját és lehetőségeit a hajósoknak szóló hirdetményben teszi közzé. Ettől eltérő csatornahasználat, a nem kijelölt csatornákon a rádióforgalmazás tilos. A Bázeli Egyezmény szerint meghatározott közlemény tartalmakon kívüli forgalmazás – azaz privát-, vagy kereskedelmi jellegű forgalmazás – tilos e csatornákon.

A rádióberendezések akkor előírásszerűek, ha megfelelnek:

 • a 2/2001. MeHVM rendeletben foglaltaknak,
 • a 364/2004 (XII.22.) Korm. rendeletben foglalt FNFT vonatkozó előírásainak,
 • a 2000.04.06.-ai Bázeli Egyezményben foglaltaknak,
 • az ETS 300 698 szabványban, az EN 301 178 szabványban és az ETS 300 720 szabványban foglalt műszaki követelményeknek. (Ezzel egyenértékű az EU 1999/5/EC direktívája),
 • a 35/2004 (XII.28.) IHM rendeletben foglaltaknak.

Amennyiben új rádióengedély kiváltására kerül sor, úgy a vásárlásnál tudni kell, hogy csak olyan készülékek értékesíthetőek (új, vagy használt készülékek esetében is), amelyek Megfelelőségi Nyilatkozattal rendelkeznek. E készülékek CE betűjellel és a tanúsító szervezet négy számjegyű azonosítójával rendelkeznek. E készülékeket a hírközlési hatóság a forgalomba hozó kezdeményezésére nyilvántartásba veszi. Ez az alapja a jogszerű forgalmazásnak. A rádióengedély alapján helyezhető üzembe és üzemeltethető a készülék.

Az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat a Nemzetközi Rádiószabályzat, a HSZ és a Bázeli Egyezmény együttesen tartalmazza. Ennek alapján a hajózási tevékenység során a HSZ szerinti rádió berendezésnek állandóan a 16. csatornán kell állnia, átkapcsolni más csatornára csak a Szabályzat, vagy a hajózási hatóság által előírt esetben szabad.

A hajózási hatóság a hajózási engedélyek kiadásakor, felülvizsgálatakor, vagy az úszó létesítmények engedélyezésekor, felülvizsgálatakor, továbbá az üzemeltetés során megkövetelheti, hogy a hivatkozott normák alkalmazását. A hajózási hatóságon kívül a berendezés felszerelését, alkalmazását, valamint a forgalmazási előírások betartását ellenőrizheti a hírközlési hatóság is. A rendeltetéstől eltérő használat esetén bírság szabható ki, a rádióengedély visszavonásával, a rádió berendezés zár alá vételével szankcionálható a szabálysértés.