RÁDIÓHASZNÁLATI TÁJÉKOZTATÓ 2021

MVSZ rádióhasználati tájékoztató letölthető >>

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) mint a kiemelt versenyek szervezője/rendezője engedélyezi és egyben kezdeményezi a VHF rádiók verseny alatti használatát a VHF 78., 27. ÉS 18. átjátszókkal működő, valamint a VHF 17., 71. és 77. szimplex hajózási csatornákon.

A 78. és 27. csatornán működő adó a keleti medencét és a középső, míg a 18. csatornán működő adó a középső és a nyugati medencét fedi le függőleges antenna mellett, legalább 1 m-es antenna magassággal, nyílt térben. A szimplex csatornák rádió-rádió között a terjedési jellemzők mellett néhány kilométeres távolságban használhatók üzembiztosan.

MVSZ átjátszók lefedettsége

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

Az ISAF előírásai szerinti hajózási VHF rádióhasználat nem lehet ellentétben az egyes nemzeti hatóságok szabályozásával. Magyarországon a rádióhasználatot a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság engedélyezi a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás és a frekvenciák felhasználási szabályairól (NFFF) szóló rendelet előírásai szerint. Az éves verseny szezonokra az MVSZ által megbízott rádiótávközlési szakcég kéri meg a rádióengedélyt. Ezen engedély alapján az engedélyes biztosíthatja a szükséges rádió berendezéseket is. Amennyiben valamely szervezet, vagy hajó rendelkezik egyedi rádióengedéllyel és ennek alapján birtokol VHF rádió berendezést, úgy a kijelölt frekvenciákon jogszerűen használhatja azt. Amennyiben a kijelölt frekvenciáktól eltérően, vagy engedély nélkül használja bárki a rádió berendezését, jogszabályt sért – amelyért viselnie kell a következményeket. A kijelölt versenyek ideje alatt a készülékek az MVSZ csatornabeosztása és használati előírásai szerint, a versenyen kívül azonban csak egyedi rádióengedély előírásai alapján üzemeltethetőek.

MVSZ VERSENYNAPTÁR 2021 RÁDIÓKIOSZTÁS

RÁDIÓ HASZNÁLATI ELŐÍRÁS A VERSENY ALATT

 • A verseny ideje alatt a rendező-hajó kikötőből való elindulásától, annak beérkezéséig a kijelölt és a versenyutasításban közzé tett csatornán folyamatos figyelő szolgálatot ad a Rendezőség. Ugyancsak ezen a csatornán közli a szervezéssel, pályakitűzéssel, rajtoltatási eljárással, pályamódosítással kapcsolatos, vagy biztonsági jellegű üzeneteit. Arra válaszolni, illetve a kijelölt csatornán másnak forgalmazni csak a Rendezőség engedélyével szabad.
 • A rádióban elhangzottak nem helyettesítik a versenyutasításban szereplő jelzéseket, azonban azokat ismétlik, vagy megerősítik, illetve indokolják.
 • A versenyzők a náluk lévő rádiókat a verseny ideje alatt a kijelölt csatornán bekapcsolva tarthatják.
 •  A verseny ideje alatt – mentés kivételével – a fentiek szerint csak a kijelölt csatornát használhatják a résztvevők.
 • Az általános segélyhívó 16 csatorna csak mentés koordinálása esetén, illetve az általános segélyhívás szabályai szerint használható!
 • A Rendezőség döntése alapján és az üzemeltető beállítása szerint az átjátszó állomások vagy csak a rendező információit közvetítik, vagy a tagállomások közötti kommunikációra is alkalmasak. Amennyiben az átjátszóállomás meghibásodik, vagy elháríthatatlan zavar jelentkezik, és a rendezőség úgy dönt, akkor a 77 vagy 17 csatorna – szimplex üzemmódban, korlátozottabb hatótávolsággal – használható. E csatornák használatának szükségességét a Rendezőség közli. Tekintettel arra, hogy a hajózási VHF csatornákat használjuk, előfordulhat más hálózatból keletkező rádiós zavarok, illetve jó terjedési viszonyok mellett a dunai nemzetközi hajózás rádióforgalmazását is veheti az átjátszó állomás. Ezen üzeneteket figyelmen kívül kell hagyni!
 • A rádió nem-, vagy nem megfelelő használatából, meghibásodásából, vagy zavarából fakadó problémák nem adnak alapot óvásra, vagy bármely jellegű kártérítésre.

A nemzetközi hajózási csatornakiosztás szerinti balatoni csatornák és funkciói:

16. csatorna: általános segélyhívó kérések lebonyolítására szolgál
17. csatorna: kis teljesítmény mellett hajó-hajó közti forgalmazásra van kijelölve
18. csatorna: átjátszóállomás, amely alapvetően a Balaton nyugati- és középső medencéjében versenyinformációk közlésére használható
22. csatorna: a NAVINFO szolgálat a HSZH szerinti információkat közli a nyugati medencében
26. csatorna: átjátszóállomás, amely alapvetően a Balaton keleti- és középső medencéjében versenyinformációk közlésére használható
28. csatorna: a NAVINFO szolgálat a HSZH szerinti információkat közli a középső- és a keleti medencében
71. csatorna: a kikötők és a hajók közti forgalmazás csatornája
77. csatorna: hajó-hajó közti forgalmi csatorna
78. csatorna: átjátszóállomás, amely alapvetően a Balaton keleti- és középső medencéjében versenyinformációk közlésére használható

A hajózási VHF csatornák csak a rádióengedélyben szereplő célokra használhatók. A versenyek rendezői számára az MVSZ a digitális Balatrönk-2 rádiórendszert alkalmazza. A pályarendezői, valamint versenybírói és más – nem a versenyzők számára szánt – közleményekre e rendszer és készülékei használhatók!

TIPIKUS KÖZLEMÉNYEK, AMELYEKET A VHF RÁDIÓN A VERSENYVEZETŐ KÖZÖL (NEM TELJES FELSOROLÁS):

 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Kifutottunk a kikötőből a hirdetményben szereplő rajtvonalra.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. 1 perccel vagyunk a 10 perces előkészítő jelzés előtt. Kérem a versenyben résztvevő és a forgalmazást halló minden hajó vezetőjét, hogy a verseny ideje alatt hagyja szabadon a csatornát a versenyvezető információi számára. Az elhangzó információkat nyugtázni nem kell, választ nem várunk.
 • 5 perces előkészítő jelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Most.
 • 1 perces jelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Most.
 • Rajtjelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1 Rajt.
 • Figyelem, figyelem, egyéni visszahívás, egyéni visszahívás.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Pályamódosítás 2. bójánál 10 fokra.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Biztonsági közlemény: A meteorológiai szolgálat elrendelte a II. fokozatú viharjelzést. A mentőmellény használata kötelező.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. A meteorológiai szolgálat megszüntette a II. fokozatú viharjelzést. A mentőmellény használata nem kötelező.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Biztonsági közlemény: A meteorológiai szolgálat elrendelte a II. fokozatú viharjelzést. Jelzése szerint extra erősségű szélvihar közeledik. A versenyvezető a rendőrség tanácsára (utasítására) félbeszakítja a versenyt. Minden hajó haladéktalanul hajózzon be a legközelebbi kikötőbe.
 • A verseny első befutó hajója áthalad a célvonalon. Most.

 

A HAJÓZÁSI VHF INFORMÁCIÓS CSATORNA ÉS BALATRÖNK II. RÁDIÓRENDSZER ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A VHF információs csatorna és működése
(18ch, 27ch, 78ch, 71ch, 77ch, 17ch és 16ch segélyhívó)

A rádiórendszer célja, hogy az MVSZ jelentősebb, nagyszámú résztvevővel tervezett vitorlás versenyein az előkészítés, lebonyolítás során egy korlátozás nélkül bármely résztvevő számára elérhető rádiós hírcsatorna álljon rendelkezésre. E csatornán keresztül a résztvevők csak tájékoztatást kaphatnak, vissz-irányú forgalmazásra lehetőségük nincs. E csatorna az említett alkalmazás mellett tetszés szerint más szervezők számára is rendelkezésre állhat az MVSZ engedélye alapján. E mellett kijelölésre kerül egy hajó-hajó közötti közvetlen információs csatorna, továbbá egy segélyhívó csatorna, amelyen keresztül szükség esetén az arra szorulók segítséget kérhetnek és a mentés koordinálható a mentésben résztvevőkkel. A csatorna elérhető bármely szabványos hajózási rádióval, vagy a balatoni felhasználásra kijelölt csatornákra programozott vásárolt, vagy bérelt kézi-, vagy mobil rádiókkal. (Az engedélyeztetésre vonatkozóan a melléklet tartalmaz információkat.) A csatorna működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, annak üzemeltetését az MVSZ finanszírozza, a műszaki támogatást és az üzemeltetést a NOVOFER szolgáltatja.

A BALATRÖNK II. közösségi rádiórendszer

A BALATRÖNK II. zárt felhasználói kört kiszolgáló közösségi információs- és rádió rendszer. Ennek rádiós átjátszó állomásai csak a rendszerre dedikált készülékekkel érhetőek el, melyeket az MVSZ biztosít a tagegyesületeknek megállapodás alapján. A rendszer alkalmas közösségi-, biztonsági és riasztási közlemények mindenki számára történő eljuttatására, egyedi és csoportos kommunikációra, valamint együttműködési (közös) kommunikációra. Tipikusan a versenyrendezési belső forgalmazást, szervezést és privát információk továbbítását segíti. A készülékek nyilvános kereskedelemben nem kaphatók, illetve a rendszert csak az arra feljogosítottak tudják használni. A rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, annak üzemeltetését az MVSZ finanszírozza, a műszaki támogatást és az üzemeltetést a NOVOFER szolgáltatja.

További információk a BALATRÖNK II. rendszerről >>

Medencénkénti lefedettség

Teljes lefedettség Roaming 2A

Helyi lefedettség

 

 

 

 

 

A két rendszer eltér egymástól
– az alkalmazó célközönség okán;
– az alkalmazott technológia szintjén;
– a felhasznált frekvencia sávot illetően;
– a használat módját és a rendszer szolgáltatásait illetően;
– a terminálokhoz való hozzáférés módjában.