RÁDIÓHASZNÁLATI TÁJÉKOZTATÓ 2022

MVSZ rádióhasználati tájékoztató letölthető >>

A Magyar Vitorlás Szövetség  (MVSZ)  mint a kiemelt versenyek szervezője/rendezője engedélyezi és egyben kezdeményezi a VHF rádiók verseny alatti használatát az alábbi három területi lefedésű hajózási csatornán:

VHF 78., 27. 80. és 18.

A 78. csatornán működő adó (Balatonföldvár Kilátó) a középső medencét és a keleti medence nyugati felét, míg a 18. csatornán működő adó (Fonyód Várhegy) a középső és a nyugati medencét, a 27. csatorna és 80. csatorna a keleti medencét fedi le függőleges antenna mellett, legalább 1 m-es antenna magassággal, nyílt térben. Eseti jelleggel a 18. csatorna a keleti medence Balatonfüred felöli részén is működik. E csatornákat az MVSZ versenynaptárában rögzített versenyeken a rendező/szervező egyesülettel, illetve képviselőjével történt egyeztetés alapján szabad használni.

MVSZ VERSENYNAPTÁR 2022

MVSZ átjátszók lefedettsége

Általános szabályok:

Az ISAF előírásai szerinti hajózási VHF rádióhasználat nem lehet ellentétben az egyes nemzeti hatóságok szabályozásával. Magyarországon a rádióhasználatot a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság engedélyezi a  7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (FNFT), 2/2013. (I.7.) NMHH rendelet (RAT) előírásai szerint.

A verseny szezonra az MVSZ által megbízott rádiótávközlési szakcég (NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt) kérte meg a rádióengedélyt és üzemelteti az átjátszó állomásokat, valamint koordinálja a csatornák használatát a versenyeket rendező egyesületek, illetve a szövetség számára.  Ezen engedély alapján az engedélyes biztosíthatja a szükséges rádió berendezéseket is. Amennyiben valamely szervezet, vagy hajó rendelkezik egyedi rádióengedéllyel és ennek alapján birtokol VHF rádió berendezést, úgy a kijelölt frekvenciákon jogszerűen használhatja azt. Amennyiben a kijelölt frekvenciáktól eltérően, vagy engedély nélkül használja bárki a rádió berendezését, jogszabályt sért – amelyért viselnie kell a következményeket. A kijelölt versenyek ideje alatt a készülékek az MVSZ csatornabeosztása és használati előírásai szerint, a versenyen kívül azonban csak egyedi rádióengedély előírásai alapján üzemeltethetőek.

Rádió használati előírás a verseny alatt:

 1. A verseny ideje alatt a rendező-hajó kikötőből való elindulásától, annak beérkezéséig a kijelölt csatornán folyamatos figyelő szolgálatot ad a Rendezőség. Ugyancsak ezen a csatornán közli a szervezéssel, pályakitűzéssel, rajtoltatási eljárással, pályamódosítással kapcsolatos, vagy biztonsági jellegű üzeneteit. Arra válaszolni, illetve a kijelölt csatornán másnak forgalmazni csak a Rendezőség engedélyével szabad.
 2. A rádióban elhangzottak nem helyettesítik a versenyutasításban szereplő jelzéseket, azonban azokat ismétlik, vagy megerősítik, illetve indokolják.
 3. A versenyzők a náluk lévő rádiókat a verseny ideje alatt a kijelölt csatornán bekapcsolva tarthatják.
 4. A verseny ideje alatt – mentés kivételével – a fentiek szerint csak a kijelölt csatornát használhatják a résztvevők.
 5. Az általános segélyhívó 16. csatorna csak mentés koordinálása esetén, illetve az általános segélyhívás szabályai szerint használható!
 6. A Rendezőség döntése alapján és az üzemeltető beállítása szerint az átjátszó állomások vagy csak a rendező információit közvetítik, vagy a tagállomások közötti kommunikációra is alkalmasak. Amennyiben az átjátszóállomás meghibásodik, vagy elháríthatatlan zavar jelentkezik, illetve a három magadott csatorna magasabb prioritású verseny céljából már foglalt és a rendezőség úgy dönt, akkor a vagy 17. vagy 71. csatornák – szimplex üzemmódban, korlátozottabb hatótávolsággal – használhatók. E csatornák használatának szükségességét a Rendezőség közli.
 7. Tekintettel arra, hogy a nemzetközileg is alkalmazott hajózási VHF csatornákat használjuk, előfordulhatnak más hálózatból érkező rádiós forgalmazások és zavarok, illetve jó terjedési viszonyok mellett a dunai nemzetközi hajózás rádióforgalmazását is veheti az átjátszó állomás. Ezen üzeneteket figyelmen kívül kell hagyni!
 8. A rádió nem-, vagy nem megfelelő használatából, meghibásodásából, vagy zavarából fakadó problémák nem adnak alapot óvásra, vagy bármely jellegű kártérítésre.

Fontosabb balatoni csatornák

Csatorna száma Adó frekvencia
MHz
Vevő frekvencia
MHz
Teljesítmény Simplex/Duplex Feladat
10 156,500 156,500 nagy S Hajó-hajó, (Csak Kompok)
11 156,550 156,550 nagy S Magán személyhajózási cég
12 156,600 156,600 nagy S Kikötői műveletek
15 156,750 156,750 kis S Hajó-hajó, hajó fedélzeti
16 156,800 156,800 nagy S Segélyhívó és  biztonsági
17 156,850 156,850 kis S Hajó-hajó, hajó fedélzeti
18 156,900 161,500 nagy D MVSZ versenyzői info (NY)
22 157,100 161,700 nagy D Információs/NAVINFO (NY)
26 157,300 161,900 nagy D Személyhajózás/BaHaRt
27 157,350 161,950 nagy D MVSZ versenyzői info (K)
28 157,400 162,000 nagy D Információs/NAVINFO (K)
71 156,575 156,575 nagy S Hajó-Part
77 156,875 156,875 nagy S Hajó-Hajó
78 156,925 161,525 nagy

D

MVSZ versenyzői info (Közép)
80 157,025 161,625 nagy

D

MVSZ versenyzői info (K)

Június 1-től szept. 30.-ig NAVINFO a VHF22: 8:30, 12:30, 16:30, a VHF 28: 8:35, 12:35, 16:30 órakor

A koordinálásról további információk: https://www.novofer.hu/hajozas/. Ezen a honlapon található a versenye frekvencia kiosztását is tartalmazó online
„MVSZ versenynaptár”. E-mail: ha@novofer.hu, Tel: 06 1 319-8913.

Tipikus közlemények, amelyeket a VHF rádión a versenyvezető közöl (nem teljes, példaszerű felsorolás):

 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Kifutottunk a kikötőből a hirdetményben szereplő rajtvonalra.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. 1 perccel vagyunk a 10 perces előkészítő jelzés előtt. Kérem a versenyben résztvevő és a forgalmazást halló minden hajó vezetőjét, hogy a verseny ideje alatt hagyja szabadon a csatornát a versenyvezető információi számára.
 • 5 perces előkészítő jelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp,…. Most!
 • 1 perces jelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 40 mp…. Most!.
 • Rajtjelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp,…5, 4 , 3, 2, 1. Rajt!
 • Figyelem, figyelem, egyéni visszahívás, egyéni visszahívás.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Pályamódosítás 2. bójánál 10 fokkal jobbra.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Biztonsági közlemény: A meteorológiai szolgálat elrendelte a II. fokozatú viharjelzést. A mentőmellény használata kötelező.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. A meteorológiai szolgálat megszüntette a II. fokozatú viharjelzést.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Biztonsági közlemény: A meteorológiai szolgálat elrendelte a II. fokozatú viharjelzést. Jelzése szerint extra erősségű szélvihar közeledik. A versenyvezető a rendőrség tanácsára (utasítására) félbeszakítja a versenyt. Minden hajó haladéktalanul hajózzon be a legközelebbi kikötőbe.
 • A verseny első befutó hajója áthalad a célvonalon. Most.

 

 

A HAJÓZÁSI VHF INFORMÁCIÓS CSATORNA ÉS BALATRÖNK II. RÁDIÓRENDSZER ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A VHF információs csatorna és működése
(18ch, 27ch, 80ch, 78ch, 71ch, 77ch, 17ch és 16ch segélyhívó)

A rádiórendszer célja, hogy az MVSZ jelentősebb, nagyszámú résztvevővel tervezett vitorlás versenyein az előkészítés, lebonyolítás során egy korlátozás nélkül bármely résztvevő számára elérhető rádiós hírcsatorna álljon rendelkezésre. E csatornán keresztül a résztvevők csak tájékoztatást kaphatnak, vissz-irányú forgalmazásra lehetőségük nincs. E csatorna az említett alkalmazás mellett tetszés szerint más szervezők számára is rendelkezésre állhat az MVSZ engedélye alapján. E mellett kijelölésre kerül egy hajó-hajó közötti közvetlen információs csatorna, továbbá egy segélyhívó csatorna, amelyen keresztül szükség esetén az arra szorulók segítséget kérhetnek és a mentés koordinálható a mentésben résztvevőkkel. A csatorna elérhető bármely szabványos hajózási rádióval, vagy a balatoni felhasználásra kijelölt csatornákra programozott vásárolt, vagy bérelt kézi-, vagy mobil rádiókkal. (Az engedélyeztetésre vonatkozóan a melléklet tartalmaz információkat.) A csatorna működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, annak üzemeltetését az MVSZ finanszírozza, a műszaki támogatást és az üzemeltetést a NOVOFER szolgáltatja.

A BALATRÖNK II. közösségi rádiórendszer

A BALATRÖNK II. zárt felhasználói kört kiszolgáló közösségi információs- és rádió rendszer. Ennek rádiós átjátszó állomásai csak a rendszerre dedikált készülékekkel érhetőek el, melyeket az MVSZ biztosít a tagegyesületeknek megállapodás alapján. A rendszer alkalmas közösségi-, biztonsági és riasztási közlemények mindenki számára történő eljuttatására, egyedi és csoportos kommunikációra, valamint együttműködési (közös) kommunikációra. Tipikusan a versenyrendezési belső forgalmazást, szervezést és privát információk továbbítását segíti. A készülékek nyilvános kereskedelemben nem kaphatók, illetve a rendszert csak az arra feljogosítottak tudják használni. A rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, annak üzemeltetését az MVSZ finanszírozza, a műszaki támogatást és az üzemeltetést a NOVOFER szolgáltatja.

További információk a BALATRÖNK II. rendszerről >>

Medencénkénti lefedettség

Teljes lefedettség Roaming 2A

Helyi lefedettség

 

 

 

 

 

A két rendszer eltér egymástól
– az alkalmazó célközönség okán;
– az alkalmazott technológia szintjén;
– a felhasznált frekvencia sávot illetően;
– a használat módját és a rendszer szolgáltatásait illetően;
– a terminálokhoz való hozzáférés módjában.