Diszpécseri rendszerek (SLDR)

Az URH rádiórendszerek funkciója

A mobil kommunikáció napjainkban egyre fontosabb szerepet tölt be az erőforrás gazdálkodás, az üzem-felügyeletek, az üzemzavar elhárítás feltételeinek optimalizálása, a készenléti szolgálatok gyors és hatékony bevethetőségének előtérbe kerülésével. A széles körben elterjedt és korszerű nyilvános mobiltelefon szolgáltatás jellemzői mellett újra reneszánszukat élik a különcélú- és zártcélú diszpécseri rádiórendszerek. Kiemelkedő előnyeik:

 • az összeköttetés azonnali és kizárólagos rendelkezésre állása,
 • a nagyfokú üzembiztonság,
 • a korlátlan csoportos kommunikáció lehetősége,
 • az igen egyszerű kezelhetőség,
 • a költséghatékony üzemeltetés.

A szokásos felhasználók körét a készenléti szolgálatok (rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem, mentőszolgálatok), valamint közüzemek és nagyobb ipari objektumok alkotják (víz-, gáz-, áramszolgáltatók, erőművek, vegyi üzemek). Jelentős mértékben alkalmazzák a technológiát a hajózásban, a közúti közlekedés irányításában, vasúti közlekedésben, repülőtéri vagy kikötői biztonsági feladatoknál és munkaszervezéseknél.
A rádiórendszerek összeállítása, felépítése általában követi a felhasználók igényeit. A központi állomás vagy átjátszóállomás rádiófrekvenciás lefedettsége a felhasználó területi határaihoz igazodik. A tagállomások hordozható – vagy más néven kézi – rádiókból, járművekbe telepíthető mobil rádiókból és állandóhelyű, telepített készülékekből állnak. Ez utóbbi alkalmazási hely legfontosabb eleme a diszpécseri kezelő készülék, nagyobb rendszerekben a diszpécserközpont részeként kialakítva.

Mantők

Mentők

Mentés

Felirat hiányzik!

Mentés

DÉDÁSZ

DÉDÁSZ

Mentés

A rádiórendszerek egyik legfontosabb egysége a kezelőfelület

A kapcsolatteremtés, a hívások lebonyolításának, a hívások fogadásának, feldolgozásának helyszíne a diszpécserközpont. Eszköze a diszpécseri kezelőkészülék, amely számos funkció ellátására alkalmas. Általában képes:

 • a kommunikációs forgalom figyelemmel kísérésére,
 • a hívó és hívott állomás hívószámának kijelzésére,
 • a gyors és egyszerű szelektív kapcsolatok felépítésére,
 • csoportos hívások generálására,
 • a forgalom rögzítésére, felügyeletére, naplózásra stb. rendszerekben a diszpécserközpont részeként kialakítva.

A jelenleg használt tipikus kezelő készülékek

A jelenleg működő rádiórendszerekben számos – hazai és külföldi fejlesztésű illetve gyártású – kezelő egység működik. A kommunikációs irányok száma és összetettsége alapján megkülönböztethetünk:

Egycsatornás kezelő

Egycsatornás kezelőket, (példa erre a BRG kettős hangú kezelője, a CONTAREX és a MULTICOM kft-k által gyártott kezelők, vagy a DND kft kezelője. Ez utóbbi készülékek gépjárműbe építve is alkalmazhatóak.)

Többcstornás kezelő

Többcsatornás kezelőket, amelyek kettő, vagy több rádióirány kezelésére alkalmasak, (CONTAREX kezelő, ALBAFUNK kezelő, Motorola CB 6320 kezelő)

Többcsatornás rendszer rendszer

Többcsatornás kezelő rendszereket, amelyek több rádióirány, több helyszínről történő párhuzamos alkalmazását, kezelését teszik lehetővé. (ALBAFUNK)

A hagyományos kezelők jellemzője az analóg kapcsolat a rádió berendezések és a kezelői munkahely között, az egyszerű felhasználói menürendszer és a korlátozott bővíthetőségi lehetőség.

Mai kor szerinti igények diszpécseri kezelőkre

A rádiórendszerek fejlődése, a felhasználói igények bővülése fogalmazta meg egy új, a XXI. század technológiai lehetőségeire épülő kezelőrendszer jellemzőit. Ezek a következők:

 • Korlátlan bővíthetőség a kommunikációs irányok bővítése esetén, azaz a kezelt csatornák illetve kommunikációs útvonalak számának ne legyen műszaki korlátja
 • Korlátlan bővíthetőség új kezelői munkahelyek megjelenése esetén, az egyes kezelői helyek egymástól távol és függetlenül is elhelyezhetőek legyenek, párhuzamos kezelést tegyenek lehetővé
 • A gyorsan és rugalmas legyenek telepíthetőek és áttelepíthetőek
 • A széleskörű kezelési szolgáltatások befogadása
 • Beágyazható üzemirányítási funkciók (pl: táv-hibajelző, riasztás)
 • Nagyobb diszpécseri rendszerekbe való integrálhatóság
 • A beszédforgalom rögzítése és dokumentálása
 • Hatékony kommunikáció visszahallgatás és elemzés
 • Ergonómikus kialakítás és egyszerű kezelhetőség
 • Alacsony karbantartási igény

A NOVOFER koncepciója a konvencionális rádiórendszerek megújulása érdekében

A NOVOFER Rádiótávközlési Mérnökiroda fejlesztő gárdája az igények alapján alakította ki a diszpécseri kezelők új generációjának koncepcióját. Ennek lényeges elemei:

 • az IP technológia felhasználása
 • a számítástechnikai hardver fejlesztések ipari alkalmazásra szánt berendezéseinek integrálása
 • a megrendelő igényeihez adaptálható szolgáltatások
 • a belső LAN hálózat kiépítési előnyeinek alkalmazása
 • a beszédforgalom digitalizálása, annak eltárolása és tetszés szerinti felhasználása

A fejlesztő konzorcium, a NOVOFER Rt., a DSR Kft. és a LambdaCom Kft.

A fejlesztésre szerződött konzorcium tagjai hozták saját szakterületükön szerzett tapasztalataikat és ezek felhasználásával valamint kiváló együttműködéssel alakították ki az SLDR diszpécseri rendszert.

 • A NOVOFER Rt. Rádiótávközlési Mérnökiroda a rádiós rendszerek tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik.
 • A DSR Információ-Technológia Kft. a digitális beszédtárolók fejlesztésének nemzetközileg is elismert cége.
 • A LambdaCom Kft. a különleges informatikai és távközlési alkalmazói szoftverek ismert fejlesztője.

Az SLDR kezelőrendszer

 • Célja, hogy olyan kommunikációs rendszert biztosítson a diszpécseri szolgálatokat üzemeltetők részére, mely biztonságosabb, hatékonyabb és ellenőrizhető irányítást, felügyeletet tesz lehetővé. Kiemelten fontos szempont az áttekinthető és kényelmes kezelő felület, valamint a későbbi bővíthetőség biztosítása
 • Filozófiája, hogy a beszédforgalom és a jelzésváltás (hívási folyamat) minden szegmensét digitalizálja, a digitális csomagokat rendszerezi, dokumentálva tárolja és továbbítja egyidejűleg számos kommunikációs irányba, illetve kezelői munkahelyre.
 • Felépítése követi a kommunikációs rendszer struktúráját és a felhasználó szervezet irányítási-, alkalmazási igényeit.
 • Szolgáltatásai igen széleskörűek. A jelenlegi referencia helyek igényei szerint:
  a hálózaton történő forgalom teljes körű felügyelete, közvetlen egyéni és csoportos hívások, telefonkönyv használata, a forgalmazó állomások automatikus azonosítása, a teljes forgalom rögzítése és különböző attribútumok szerinti tárolás és visszakereshetőség, megosztott munkahelyek, egymástól független és egymástól távoli telepítéssel.
 • Optimális rendszer a közüzemek (áramszolgáltatók, gázszolgáltatók), a készenléti szolgálatok (mentők, rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem stb.), a nagyobb ipari üzemek (erőművek, vegyi üzemek, olajfinomítók stb.) és a komplex közlekedési, szállítási irányítási feladatokat ellátó szervezetek (repülőterek, kikötők, városi közlekedés, autópálya felügyelet stb.) számára.
 • Hatékonyan és gazdaságosan alkalmazható a több kommunikációs rendszerrel dolgozó diszpécseri központokban, a forgalom rögzítésére kötelezett felhasználóknál, továbbá a telemechanikai, távfelügyeleti alkalmazásokkal bővített rendszereknél.

Az SLDR kezelőrendszer felépítése

A kezelőrendszer az SLDR központi egységből, a diszpécseri kezelő berendezésből, és az ezeket egységbe fogó ETHERNET hálózatból áll.

A központi egység kettős feladatot lát el. Egyrészt elvégzi az analóg rádiós csatorna és az ETHERNET hálózat között a beszéd, a vezérlések és a jelzések konvertálását, másrészt digitális formában rögzíti a beszélgetéseket.
A rádió-berendezések (is a központi egységben kaphatnak helyet. Távoli területek elérhetősége esetén távkezelt rádiókat lehet alkalmazni. Ilyenkor az adott távkezelő összeköttetést biztosító eszközhöz tartozó illesztő panel kerül a központba. Amennyiben az URH rendszer átjátszóállomásai közvetlen kezelésre is alkalmasak, úgy a központi egység ezeket is tudja fogadni.

ETHERNET

ETHERNET

Mentés

Diszpécseri kezelő berendezés

Diszpécseri kezelő berendezés

Mentés

A diszpécseri kezelő berendezés egy PC-ből és a hozzá kapcsolódó hangfrekvenciás egységből áll. (Például: kézi beszélő és hangszóró. Ennek alkalmazásakor felemelt kézi-beszélővel csendes, letett állapotban kihangosítható a beszédkapcsolat.) A számítógép lehet normál PC érintőképernyős monitorral, vagy teljesen egybeépített, úgynevezett Panel-PC. A PC egység kezelőfelülete az érintőképernyő.
A kezelőszoftver megírásánál az elsődleges szempont program átláthatósága és a diszpécseri állomás könnyen kezelhetősége volt. A képernyőn mindig látható az összes kommunikációs csatorna állapota. A hívások indítását a korábbi hívások tárolása, valamint hívónév-lista segíti.
A rendszer a központ és a kezelési helyek között egy ETHERNET hálózat kiépítését igényli, de az alkalmazás ráültethető egy meglévő hálózatra is. Beruházási és üzembiztonsági szempontok döntik el, hogy a megrendelő melyik megoldást választja.

A forgalom visszahallgathatóságát, a különböző keresési metódusokat a központi egységre telepített szoftver segítségével a kezelői munkahelyeken, vagy attól független helyszínen is el lehet végezni. A hangminták és információk különböző adatmentési és továbbítási lehetőséggel rendelkeznek. A hozzáférési jogosultságokat személyi kódok szabályozzák.

Bővítési és adaptálási lehetőségek

Az SLDR diszpécseri rendszer tetszőleges mértékben bővíthető úgy a kezelt kommunikációs rendszerek irányában, mint az egymás mellé, vagy egymás fölé rendelt munkahelyek (kezelési helyek) számát illetően is.

 • Természetesen a kezelőszemélyzet feladatival összhangban választható a hangfrekvenciás eszköz is. Ez lehet telefonkagyló, asztali mikrofon és hangszóró, vagy kéz nélküli használatra alkalmas un. head-szett.
 • A rendszer különös rugalmassága lehetővé teszi, hogy a diszpécser munkahelyről elérhető rádiócsatornák kiosztása átkábelezés nélkül történjen, valamint hogy az egyes főegységek sajátosságait kihasználva további alkalmazások is telepíthetőek legyenek.
 • Kétirányú átjárás biztosítható a zártcélú rádió hálózat és az ipari telefonhálózat között vagy több, eltérő jellegű kommunikációs csatorna között.
  nagyítás
 • A rendszerhez integrálható más kommunikációs vonalak /analóg, ISDN telefon, VoIP kommunikáció, stb./ kezelése, forgalmának dokumentálása.
 • Az érintő-képernyős panel PC bővíthető telemechanikai kijelző egységgel, távfelügyeleti munkahelyi megjelenítővel is.
 • Készek vagyunk a felhasználók speciális igényeinek megfelelően módosítani a standard alkalmazói szoftvereket, vagy a későbbiekben felmerülő igényekhez igazítani a rendszert. Lehetővé tesszük, hogy a működtetés a felhasználói igényekhez alkalmazkodva optimális legyen.

Referenciák

Az SLDR diszpécseri rendszer üzemszerű alkalmazásban Kaposváron, Pécsett, Debrecenben, Nyíregyházán, Berettyóújfalun és Mátészalkán működik. Tipikus felhasználási területe a több munkahelyes és több rádiós lefedettséggel rendelkező energetikai üzemirányítás, ahol jelentős mennyiségű helyi és távolról kezelhető rádióállomás, átjátszóállomás integrálódik egy rendszerbe.

DÉDÁSZ Központ

DÉDÁSZ Központ

Mentés

Mentés

DÉDÁSZ Központ

DÉDÁSZ Központ

További információk

NOVOFER Innovációs Rt.
Rádiótávközlési Mérnökiroda
1112 Budapest, Hegyalja út 86.
Telefon: 319-8913
Fax: 319-8916
info@novofer.hu
novofer.hu