BALATRÖNK

Balatoni Regionális Trönkölt Rádiótelefon Rendszer

A Balatoni régió kiemelt idegenforgalmi, gazdasági és közbiztonsági szerepe miatt – a régió fejlesztési elképzeléseihez igazodva – több szervezet közreműködésével jött létre a Balatoni Regionális Trönkölt Rádiótelefon Rendszer (továbbiakban BALATRÖNK).
I. szakasz: – a rendszer megtervezése, a keleti medence rádiófrekvenciás lefedését biztosító átjátszó állomások kivitelezése, próbaüzem, a szolgáltatás megkezdése
II. szakasz: – a nyugati medence lefedését biztosító átjátszó állomások kivitelezése
III. szakasz: – a két rendszer teljes funkcionalitású összeköttetéseinek megoldása.

 • A BALATRÖNK létrejöttében a Rádiósok Országos Egyesülete, a Polgári Védelemért Alapítvány, a NOVOFER Rt Rádiótávközlési Mérnökirodája és a Veszprém megyei Polgári Védelmi Parancsnokságnak volt jelentős szerepe.
 • A BALATRÖNK szerencsés ötvözete a közcélú-, a szolgálati-, a nyilvános- és magáncélú rádióhálózati igények kielégítését célzó megoldásoknak.
 • A BALATRÖNK a mobil telefonszolgáltatók és a hagyományos URH diszpécseri rádióhálózatok között helyezkedik el – műszaki megoldásait, szolgáltatásait és költségeit illetően.
 • A BALATRÖNK nem az első és nem is az utolsó trönkölt rádiótelefon hálózat Magyarországon. Referenciái a következők: Budapesti Rendőrfőkapitányság, Paksi Atomerőmű*, Tiszai Vegyi Kombinát*, SmartCom KHT Budapesti nyilvános rendszer*, Budapesti Közlekedési Rt, DUNAFERR Rt, HM-Kaszói Erdészeti Gazdaság*, Magyar Honvédség Repülőterei*, MOL Dunai Finomító*, Szolnoki nyilvános rendszer*, Nyíregyházi nyilvános rendszer*. (a *-gal jelölt rendszerek műszakilag megegyeznek a BALATRÖNK megoldásával és alkalmasak a felhasználók kölcsönös befogadására – számukra szolgáltatások nyújtására.)

A BALATRÖNK várja mindazokat a szervezeteket és személyeket

 • akiknek mobil távközlési igényük elsősorban a Balatonra és agglomerációs körzetére terjed ki,
 • akik eddig műszaki vagy pénzügyi okok miatt nem tudtak önálló diszpécseri URH rendszert kiépíteni vagy üzemeltetni,
 • akik számára az eddigi rádióberendezések korszerűtlenné, szolgáltatásaik elégtelenné váltak,
 • akik a magas frekvenciahasználati díjak és üzemeltetési költségek miatt eddig nem vettek igénybe URH berendezéseket, vagy azokat leszerelték,
 • akik számára fontos a gyors, üzembiztos kapcsolatfelépítés,
 • akik a fentiek miatt a mobil-telefon szolgáltatókat vették igénybe és az ezért havonta kifizetett kapcsolási díjak megítélésük szerint magasak,
 • akik számára fontos, hogy kritikus helyzetben azonnali segítséget kapjanak, illetve egy-egy közérdekű információ nyújtásával mások segítségére lehetnek.

MIÉRT VÁLASSZA A BALATRÖNKÖT!

 • A BALATRÖNK lehetővé teszi, hogy Ön virtuális átjátszórendszerek használója legyen korlátlan beszélgetési lehetőséggel a saját felhasználói csoportján belül és közvetlen diszkrét hívásokkal a rendszerben lévő bármelyik felhasználóval.
 • A BALATRÖNK rendszerében Ön egy közös felhasználású rádiócsatornát is kap, amelyen a kijelölt felhasználói csoportján kívül bármely – a rendszerbe bekapcsolódó – felhasználóval vagy azok bármilyen csoportjával kapcsolatot tud kiépíteni úgy, hogy az egyes felhasználó csoportokat nem zavarja, azok diszkretitását (titkosságát) nem veszélyezteti.
 • A BALATRÖNK rendszerében használt készülékei rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy az ellátási körzeten kívül, vagy a központi állomás meghibásodása esetén közvetlen (DM) kapcsolatot tartsanak egymással.
 • A BALATRÖNK lehetővé teszi, hogy közvetlen segélyhívást küldjön a rendőrségre, a tűzoltóságra vagy a mentőszolgálatra.
 • A BALATRÖNK rendszerében Ön másodpercre pontos információt kap az időjárásról, a vihar-veszélyről, a közlekedési balesetekről és minden más, a régióban jelentkező közérdekű eseményről.
 • A BALATRÖNK rendszerében Ön alapszolgáltatásként 4 alrendszer használatára jogosult
  • saját felhasználói csoportjával való kapcsolattartás
  • a rendszerben működő bármely készülékekkel, készülékcsoporotokkal való együttműködő csatorna használata
  • segélyhívást fogadó állomásokkal (rendőrség, tűzoltóság, stb.) való közvetlen kapcsolat
  • közérdekű információkat nyújtó alrendszer.
 • A BALATRÖNK rendszerben Ön meghatározhatja, hogy hívószáma titkos vagy nyilvános legyen, hogy tevékenységéről, szolgáltatásairól a rendszerben résztvevő többi felhasználó kapjon-e tájékoztatást.
 • A BALATRÖNK rendszerének használatával Ön nemcsak egy technikai eszközt birtokol, hanem a régió közösségi életének részesévé is válhat.
 • A BALATRÖNK rendszerének üzemeltetői non-profit szervezetek, nyereségre nem törekszenek. Az üzemeltetési költségek a rendszert használók között oszlanak meg – sokkal kisebb terheket jelentve, mint bármely más profit-orientált szolgáltatás igénybe vétele. A költségek előre ismertek és év közben nem változnak.

A SMARTNET RENDSZER JELLEMZŐI

A SMARTNET a MOTOROLA legfrissebb fejlesztési eredményeit is magában foglaló többcellát kiépítésbe is integrálható nagy sebességű trönkölt rádiórendszere. A rádiót kezelő személy a rendszer használatával úgy érzi, mintha saját felhasználói csoportjával egyedül volna a rádiócsatornán. Nincs szükség a csatorna állandó figyelésére, és nem tudja zavarni a mások forgalmazását sem. A SMARTNET rendszer esetében megvalósul a “nyomd a gombot és beszélj” alapelvre épülő csoport-szervezéses kommunikáció.

 • kevés csatorna-felhasználással nagyszámú felhasználó kiszolgálása
 • egyszerű kezelhetőség
 • moduláris bővíthetőség
 • gyors és biztos csatorna-hozzáférés
 • vészhívás
 • prioritás
 • üzenetküldés
 • adatátviteli lehetőség.

A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA LEGFONTOSABB SZOLGÁLTATÁSOK

Beszédcsoport hívása
Többszintű hierarchiával a felhasználók önálló és/vagy egymást átfedő beszédcsoportokba, valamint azon belüli további alcsoportokba szervezhetők.

Egyéni hívás, magánbeszélgetés
A beszédcsoporton belül vagy azon kívüli két felhasználó között a többi felhasználó számára nem hallható közvetlen kommunikáció folytatható.

Hívásjelzés
Beérkező egyéni hívás esetén a legkülönbözőbb módon beállítható jelzéssel együtt megjeleníthető a hívó fél azonosítója is.

Vészjelzés, vészhívás
Egy kiemelt gomb megnyomásával a felhasználó üzemi jellemzőitől függő módon beállított segélyhívás lehetősége egy kiemelt diszpécseri készülék vagy a beszédcsoport többi tagjai irányába.

Többszintű prioritás
Esetleges csatornafoglaltság esetén a prioritási szintnek megfelelően jelöli ki a következő szabad csatornát a felhasználó számára a rendszervezérlő.

Foglaltsági sorbaállás és visszahívás
Esetleges csatornafoglaltság esetén a rendszer a beszéd-kezdeményezést jegyzi, és csatorna felszabaduláskor az adott készülék számára rendelkezésre bocsátja jelző hang kíséretében.

Automatikus csatornakérelem ismétlés
Átmeneti árnyékolás vagy rádiófrekvenciás zavar esetén a készülékek a PTT gomb ismételt megnyomása nélkül többször megkísérlik a kapcsolat felépítését.

Kettős üzemmód
A trönkölt rendszer bázisállomásainak használatán túl a legtöbb készülék a rendelkezésre álló konvencionális átjátszó állomásokon vagy szimplex csatornákon is képes forgalmazni.

Dinamikus átcsoportosítás
Amennyiben a felhasználó a rendszervezérlő diszpécserét arra feljogosítja, úgy a korábban megszerkesztett beszédcsoportok egy ideiglenes vagy havária üzemállapotnak megfelelően átrendezhetők az alaphelyzettől eltérő módon.

Naplózás
Igény esetén lehetőség van a hívás kezdeményezések jellemzőinek naplózására és kigyűjtésére.

Szelektív rádiókitiltás
Elveszett vagy ellopott rádió esetén a rendszerfelügyelő terminálról a készülék kitiltható a trönkölt rádiórendszerből, illetve üzemképtelenné tehető.

Folyamatos csatornakijelölés – frissítés
Lehetővé teszi, hogy az éppen bekapcsolt rádió a folyó beszélgetésbe kezelői beavatkozás nélkül bekapcsolódhasson.

A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA AJÁNLOTT KÉSZÜLÉKTÍPUSOK

LTS-2000 típusú trönkölt kézi rádió
A rendszerben használható legegyszerűbb és egyben legolcsóbb rádiókészülék. 16 csatorna, vagy felhasználó csoport elérésére alkalmas. Kijelzőjén az egyéni hívó teljes hívószáma megjeleníthető. Billentyűzetén keresztül a rendszerben működő mindegyik rádió egyénileg is meghívható. Egyaránt alkalmas trönkölt és konvencionális üzemmódra.

LCS-2000 típusú trönkölt mobil rádió
Az LTS típusú rádió szolgáltatásaival azonos a következő korlátozásokkal: – csak 8 előre programozott rádiót tud egyénileg hívni – kijelzőjén nem jelenik meg a hívó, illetve a hívott rádió száma.

Amennyiben jelen ismertetőnk felkeltette érdeklődését, részletes ismertetőt küldünk, amely tartalmazza a rendszer műszaki leírását, a lehetséges szolgáltatásokat, a rendszerhez csatlakozás feltételeit, a rádiókészülékek választékát, az üzemeltetési költségek megoszlását és egyéb információkat.