BALATRÖNK

Balatoni Regionális Trönkölt Rádiótelefon Rendszer

A Balatoni régió kiemelt idegenforgalmi, gazdasági és közbiztonsági szerepe miatt – a régió fejlesztési elképzeléseihez igazodva – több szervezet közreműködésével jött létre a Balatoni Regionális Trönkölt Rádiótelefon Rendszer (továbbiakban BALATRÖNK).

A BALATRÖNK szerencsés ötvözete a közcélú-, a szolgálati-, a nyilvános- és magáncélú rádióhálózati igények kielégítését célzó megoldásoknak.

A BALATRÖNK a mobil telefonszolgáltatók és a hagyományos URH diszpécseri rádióhálózatok között helyezkedik el – műszaki megoldásait, szolgáltatásait és költségeit illetően.

A BALATRÖNK nem az első és nem is az utolsó trönkölt rádiótelefon hálózat Magyarországon. Referenciái a következők: Budapesti
Rendőrfőkapitányság, Paksi Atomerőmű*, Tiszai Vegyi Kombinát*, SmartCom KHT Budapesti nyilvános rendszer*, Budapesti Közlekedési Rt, DUNAFERR Rt, HM-Kaszói Erdészeti Gazdaság*, Magyar Honvédség Repülőterei*, MOL Dunai Finomító*, Szolnoki nyilvános rendszer*, Nyíregyházi nyilvános rendszer*. (a *-gal jelölt rendszerek műszakilag megegyeznek a BALATRÖNK megoldásával és alkalmasak a felhasználók kölcsönös befogadására – számukra szolgáltatások nyújtására.)

A BALATRÖNK várja mindazokat a szervezeteket és személyeket

• akiknek mobil távközlési igényük elsősorban a Balatonra és agglomerációs körzetére terjed ki,
• akik eddig műszaki vagy pénzügyi okok miatt nem tudtak önálló diszpécseri URH rendszert kiépíteni vagy üzemeltetni,
• akik számára az eddigi rádióberendezések korszerűtlenné, szolgáltatásaik elégtelenné váltak,
• akik a magas frekvenciahasználati díjak és üzemeltetési költségek miatt eddig nem vettek igénybe URH berendezéseket, vagy azokat leszerelték,
• akik számára fontos a gyors, üzembiztos kapcsolatfelépítés,
• akik a fentiek miatt a mobil-telefon szolgáltatókat vették igénybe és az ezért havonta kifizetett kapcsolási díjak megítélésük szerint magasak,
• akik számára fontos, hogy kritikus helyzetben azonnali segítséget kapjanak, illetve egy-egy közérdekű információ nyújtásával mások segítségére lehetnek.

Miért válassza a BALATRÖNKÖT!

A BALATRÖNK lehetővé teszi, hogy Ön virtuális átjátszórendszerek használója legyen korlátlan beszélgetési lehetőséggel a saját felhasználói csoportján belül és közvetlen diszkrét hívásokkal a rendszerben lévő bármelyik felhasználóval.

A BALATRÖNK rendszerében Ön egy közös felhasználású rádiócsatornát is kap, amelyen a kijelölt felhasználói csoportján kívül bármely – a rendszerbe bekapcsolódó – felhasználóval vagy azok bármilyen csoportjával kapcsolatot tud kiépíteni úgy, hogy az egyes felhasználó csoportokat nem zavarja, azok diszkretitását (titkosságát) nem veszélyezteti.

A BALATRÖNK rendszerében használt készülékei rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy az ellátási körzeten kívül, vagy a központi állomás meghibásodása esetén közvetlen (DM) kapcsolatot tartsanak egymással.

A BALATRÖNK lehetővé teszi, hogy közvetlen segélyhívást küldjön a rendőrségre, a tűzoltóságra vagy a mentőszolgálatra.

A BALATRÖNK rendszerében Ön másodpercre pontos információt kap az időjárásról, a vihar-veszélyről, a közlekedési balesetekről és minden más, a régióban jelentkező közérdekű eseményről.

A BALATRÖNK rendszerének használatával Ön nemcsak egy technikai eszközt birtokol, hanem a régió közösségi életének részesévé is válhat.

A BALATRÖNK rendszerének üzemeltetői non-profit szervezetek, nyereségre nem törekszenek. Az üzemeltetési költségek a rendszert használók között oszlanak meg – sokkal kisebb terheket jelentve, mint bármely más profit-orientált szolgáltatás igénybe vétele. A költségek előre ismertek és év közben nem változnak.

A jelenleg működő Balatrönk rendszer analóg technológiával működik. 2017-ben megkezdődik a digitális technológia bevezetése, amelynek sikeres üzembe helyezése után az analóg rendszer lekapccsolásra kerül. A digitális rendszer számos korszerű szolgáltatással rendelkezik majd, de a legfontosabb, hogy négy telephelyen lévő bázisállomásai összekapcsolása és vezérlése révén a Balaton és partja, valamint a BKÜ legtöbb települése teljes rádiós lefedettséget kap.