A „BALATRÖNK-2” és a „BISR”, valamint BIR szolgáltatások
használatának feltételei,

a 2019. évi kondíciók

DP2600 digitális BALATRÖNK-2 készülék használati utasítás 2019.04.15.>>>
DP3400 digitális BALATRÖNK-2 készülék használati utasítás 2019.04.15.>>>

Felhasználási feltételek>>

A „BALATRÖNK-2” és a „BISR”, valamint BIR szolgáltatások
használatának feltételei, a 2019. évi kondíciók

A Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer (BISR), valamint annak rádiós összeköttetéseit biztosító “BALATRÖNK-2” digitális rádiórendszer szolgáltatásainak felhasználása az alábbiakban részletezett kondíciók szerint lehetséges 2019. április 1-től.

A szolgáltatásokat, valamint a rádiórendszer használatához szükséges készülékeket az alkalmazók az alábbi módon, illetve feltételekkel érhetik el, birtokolhatják:

1) Készülékek
A „BALATRÖNK-2” digitális rendszert csak arra jogosított, speciális működtető programmal ellátott készülékkel lehet használni. A készülékhez a felhasználók jogszerűen az alábbi módon juthatnak, juthattak:

1. Vásárlás útján, bérlet (szakkereskedőtől, előző tulajdonostól)
2. Egyesület tagjaként, tagi szolgáltatásként
3. Pályázat alapján, eszköztámogatás formájában
4. Állami szervezettől, ideiglenes használatra cél meghatározása nélkül
5. Állami szervezettől ideiglenes használatra, közcélból
6. Üzemeltető szervezettől (RSOE), műszaki partnerétől (NOVOFER), ideiglenes használatra

2) Rendszerhasználat
A „BALATRÖNK-2” rendszerhez való jogszerű hozzáférést az üzemeltető szervezet, illetve partner szervezetei személyre-, illetve szervezetre szóló megállapodással és az ennek alapján kiadott rádióengedély igazolókártyával biztosítja. A „BISR” szolgáltatások jelentős részét a rádióhálózat
használói közvetlenül igénybe vehetik, a BIR rendszer szolgáltatásait előzetes regisztráció után, jelszó alapján vehetik igénybe az azt igénylő partnereink. A jelszót és ennek alapján a hozzáférési lehetőséget a NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt biztosítja.

1. Az RSOE jogi tagjai a tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítését követően – mint a tagokat megillető szolgáltatást – térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Az RSOE egyéni (rendes, nem jogi személy) tagjai rendkívül kedvező eszközbérlési opció útján juthatnak a
rádióhoz, amelynek éves bérleti díja, a készülék értékének 25%-a. Amennyiben a készülék vásárláskori értékét a kifizetett bérleti díj összege meghaladja, azt az RSOE tagok számára, azok tulajdonába adja. Valamennyi tag részére a hálózat használatát ingyenesen biztosítja az RSOE.

A tagsággal járó további ingyenes szolgáltatások:

a. Ingyenes Web tárhely biztosítása, maximum 50Mb-ig, az egyesület Web-szerverén.
b. Kedvezményes weblap készítés, melyet az RSOE munkatársai a leadott anyag és igények alapján megterveznek, elkészítenek és karbantartanak.
c. Megjelenés lehetősége a viharjelzés aktuális állapotát is bemutató honlapon. A honlapon a viharjelző aktuális állapota és időjárási információk mellett, megjelenhetnek az önkormányzatok által kért információk, linkelési lehetőséget adunk a saját honlapra.

2. A pályázati támogatás alapján kapott készülékek tulajdonosai egyéni-, vagy jogi tagként az előző pontok szerint vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

3. Állami szervezettől, ideiglenes használatra közcélból kapott készülékek használata után üzemeltetési díjat a használó nem fizet. (Közösségi tarifa)

4. Állami szervezettől, ideiglenes használatra cél meghatározása nélkül kapott készülékek használata után, valamint az infrastruktúrához kapacitásbővítésre forrást biztosító szervezetek részére éves (12 havi) megállapodással havi 4.800.-Ft az üzemeltetési díj.

Tagok részére, amennyiben a készülék az Egyesület tulajdona, azok javításának költségeit – kivéve a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákat – az RSOE vállalja. Az akkumulátorok rendeltetésszerű használata és évi kétszeri műszaki felülvizsgálata, regenerálása mellett általában három évig biztosít megfelelő (minimum 70%-os) kapacitást. A háromévente történő csere költségét a felhasználó köteles vállalni. Javasolt, hogy évente két alkalommal, illetve szezon elején és végén az akkumulátor dokumentált módon regeneráláson, ellenőrzésen essen át.

A hálózaton csak olyan rádiókészülékek használhatóak, amelyeket az üzemeltető ellenőrzött, programozott és a rendszerbe illeszt. A készülékek (BALATRÖNK-2 rendszer: MotoTrbo VHF) bármely szakkereskedőtől beszerezhetőek használtan, vagy újonnan.

Tagdíjak:
– jogi tagok: 60.000,- Ft/év, mely 3db – a tag által bérelt, vagy általa beszerzett – rádió ingyenes használatát teszi lehetővé.
– természetes személy (egyéni tagok) 2.000,- Ft/év, amely 1 db rádió rendszeren történő használatára jogosít.

További készülékek után üzemeltetési, valamint bérleti díj fizetendő, mely az alábbi, az ideiglenes felhasználásra vonatkozó kondíciók szerint alakul:

3) Ideiglenes felhasználás
Természetesen rendezvények, különleges események idejére lehetőséget nyújtunk a rendszer és annak készülékei ideiglenes használatára is, mely nem csak tagok számára elérhető.

Az esetenkénti vagy időszakos felhasználás lehetőségei a következők:
I. Folyamatos, éves, vagy hosszú időtartamú bérlet (8 hónap felett): 10.000,- Ft + ÁFA/hó/készülék, melyből 4.000,- Ft a készülékbérlet és 6.000,- Ft a rendszerhasználati díj. A bérleti díj tartalmazza a készüléket akkumulátorral és antennával, valamint a hálózati töltő berendezést. A készülékek javításának, továbbá az akkumulátorok éves regenerálásának költségeit – kivéve a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákat – a bérbeadó vállalja.
II. Szezonális bérlet (0-8 hónap): 14.000,- Ft + ÁFA/ hó/készülék, amely összegből 6.000,- Ft a készülékbérlet, és 8000,- Ft a rendszerhasználati díj. Az egyéb feltételek megegyeznek a folyamatos bérlet esetén alkalmazottakkal.
III. Eseti bérlet: 2.400.-/nap/készülék – több nap esetén kedvezménnyel -, amely tartalmazza az üzemeltetési költségeket is. Az egyéb feltételek megegyeznek a szezonális bérlet esetén alkalmazottakkal.

Tarifa kedvezmények:
– A közösségi felhasználásnál a rendszerhasználati díj az alaptarifa max. 25%-a;
– Üzleti/magán felhasználás esetén az alaptarifa fizetendő.

Vízen, vagy víz-közelben történő alkalmazás esetén a vízhatlan tok alkalmazása kötelező, amelyről az alkalmazó (bérbevevő) köteles gondoskodni. Tok bérlete a rendelkezésre álló készlet erejéig 500.-/nap térítési díj mellett lehetséges.

További információk a www.rsoe.hu és a www.novofer.hu oldalakon, vagy az alábbi címen érhetők el.

Az RSOE/NOVOFER üzemeltetésében lévő Balatrönk II rendszer jelenleg csak a Vízimentők, a Magyar Vitorlás Szövetség és néhány kiemelt rendezvény részére érhető el a folyamatban lévő kapacitásbővítésig, melyre előre láthatólag 2021-ben kerül sor.

NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
1112 Budapest, Hegyalja út 86.
Telefon: 06-1-319-8913
info@novofer.hu                                                                   i

Rádiós Segélyhívó és Infokom. Orsz. Egyesület 
1089 Budapest, Elnök u. 1
Telefon: 06-1-303-0168
info@rsoe.hu