A „BALATRÖNK” és a „BISR”, valamint BIR szolgáltatások
használatának feltételei,

a 2018. évi kondíciók

DP2600 digitális BALATRÖNK II. készülék használati utasítás >>>

Felhasználási feltételek>>

A Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer (BISR), valamint annak rádiós összeköttetéseit biztosító „BALATRÖNK” rendszer, továbbá a “BALATRÖNK-2” digitális rádiórendszer szolgáltatásainak felhasználása az alábbiakban részletezett kondíciók szerint lehetséges 2018. április 1-től.

A szolgáltatásokat, valamint a rádiórendszer használatához szükséges készülékeket az alkalmazók az alábbi módon, illetve feltételekkel érhetik el, birtokolhatják:

1) Készülékek

A „BALATRÖNK” analóg és digitális rendszereket csak arra jogosított, speciális működtető programmal ellátott készülékkel lehet használni. A készülékhez a felhasználók jogszerűen az alábbi módon juthatnak, juthattak:

 1. Vásárlás útján, bérlet (szakkereskedőtől, előző tulajdonostól)
 2. Egyesület tagjaként, tagi szolgáltatásként
 3. Pályázat alapján, eszköztámogatás formájában
 4. Állami szervezettől, ideiglenes használatra cél meghatározása nélkül
 5. Állami szervezettől ideiglenes használatra, közcélból
 6. Üzemeltető szervezettől (RSOE), műszaki partnerétől (NOVOFER), ideiglenes használatra

 

2) Rendszerhasználat

A „BALATRÖNK” rendszerhez való jogszerű hozzáférést az üzemeltető szervezet, illetve partner szervezetei személyre-, illetve szervezetre szóló megállapodással és az ennek alapján kiadott rádióengedély igazolókártyával biztosítja. A „BISR” szolgáltatások jelentős részét a rádióhálózat használói közvetlenül igénybe vehetik, a BIR “LIFE” rendszer szolgáltatásait előzetes regisztráció után, jelszó alapján vehetik igénybe az azt igénylő partnereink. A jelszót és ennek alapján a hozzáférési lehetőséget a NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt biztosítja.

 1. Az RSOE jogi és természetes (egyéni) tagjai a tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítés után – mint a tagokat megillető szolgáltatást – ingyenesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A tagsággal járó további ingyenes szolgáltatások:
  1. Ingyenes Web tárhely biztosítása, maximum 50Mb-ig, az egyesület Web-szerverén.
  2. Kedvezményes weblap készítés, melyet az RSOE munkatársai a leadott anyag és igények alapján megterveznek, elkészítenek és karbantartanak.
  3. Megjelenés lehetősége a viharjelzés aktuális állapotát is bemutató honlapon. A honlapon a viharjelző aktuális állapota és időjárási információk mellett, megjelenhetnek az önkormányzatok által kért információk, linkelési lehetőséget adunk a saját honlapra.
 2. A pályázati támogatás alapján kapott készülékek tulajdonosai egyéni-, vagy jogi tagként az előző pontok szerint vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
 1. Állami szervezettől, ideiglenes használatra közcélból kapott készülékek használata után az üzemeltetési díjat a használó nem fizet. (Közösségi tarifa)
 2. Állami szervezettől, ideiglenes használatra cél meghatározása nélkül kapott készülékek használata után, valamint az infrastruktúrához kapacitásbővítésre forrást biztosító szervezetek részére havi 2.000.-Ft, vagy évi 16.000.-Ft az üzemeltetési díj.

Tagok részére, amennyiben a készülék az Egyesület tulajdona, azok javításának költségeit – kivéve a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákat – az RSOE vállalja. Az akkumulátorok rendeltetésszerű használata és évi kétszeri műszaki felülvizsgálata, regenerálása mellett általában három évig biztosít megfelelő (minimum 70%-os) kapacitást. A háromévente történő csere költségét a felhasználó köteles vállalni. Javasolt, hogy évente két alkalommal, illetve szezon elején és végén az akkumulátor dokumentált módon regeneráláson, ellenőrzésen essen át.

A hálózaton csak olyan rádiókészülékek használhatóak, amelyeket az üzemeltető ellenőrzött, programozott és a rendszerbe illeszt. A készülékek (Balatrönk analóg rendszer: Motorola Smarnet/Smartzone UHF, a BALATRÖNK-2 rendszer: MotoTrbo VHF) bármely szakkereskedőtől beszerezhetőek használtan, vagy újonnan.

Tagdíjak:
– jogi tagok: 30.000,- Ft/év, mely 3db – a tag által bérelt, vagy általa beszerzett – rádió ingyenes használatát teszi lehetővé;
– természetes (egyéni tagok) 15.000,- Ft/év, 1db rádió felhasználására.

További készülékek után üzemeltetési, valamint bérleti díj fizetendő, mely az alábbi, az ideiglenes felhasználásra vonatkozó kondíciók szerint alakul:

3) Ideiglenes felhasználás

Természetesen rendezvények, különleges események idejére lehetőséget nyújtunk a rendszer és annak készülékei ideiglenes használatára is, mely nem csak tagok számára elérhető.

Az esetenkénti vagy időszakos felhasználás lehetőségei a következők:

 1. Folyamatos, éves, vagy hosszú időtartamú bérlet (8 hónap felett): 10.000,- Ft + ÁFA/ hó/készülék, melyből 6.000,- Ft a készülékbérlet és 4.000,- Ft a rendszerhasználati díj. A bérleti díj tartalmazza a készüléket akkumulátorral és antennával, valamint a hálózati töltő berendezést. A készülékek javításának, továbbá az akkumulátorok éves regenerálásának költségeit – kivéve a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákat – a bérbeadó vállalja.
 2. Szezonális bérlet (0-8 hónap): 12.000,- Ft + ÁFA/ hó/készülék, amely összegből 8.000,- Ft a készülékbérlet, és 4.000,- Ft a rendszerhasználati díj. Az egyéb feltételek megegyeznek a folyamatos bérlet esetén alkalmazottakkal.
 3. Eseti bérlet 1.800.-/nap/készülék – több nap esetén kedvezménnyel -, amely tartalmazza az üzemeltetési költségeket is. Az egyéb feltételek megegyeznek a szezonális bérlet esetén alkalmazottakkal.

Tarifa kedvezmények:

 • A közösségi felhasználásnál a rendszerhasználati díj az alaptarifa max. 25%-a;
 • Támogatott felhasználásnál a rendszerhasználati díj az alaptarifa 50 %-a;
 • Üzleti/magán felhasználás esetén az alaptarifa fizetendő.

Vízen, vagy víz-közelben történő alkalmazás esetén a vízhatlan tok alkalmazása kötelező, amelyről az alkalmazó (bérbevevő) köteles gondoskodni. Tok bérlete a rendelkezésre álló készlet erejéig 500.-/nap térítési díj mellett lehetséges.

További információk a www.rsoe.hu  és a www.novofer.hu oldalakon, vagy az alábbi címen érhetők el.

NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
1112 Budapest, Hegyalja út 86.
Telefon: 06-1-319-8913
info@novofer.hu                                                                   i

Rádiós Segélyhívó és Infokom. Orsz. Egyesület 
1089 Budapest, Elnök u. 1
Telefon: 06-1-303-0168
info@rsoe.hu

 


BALATRÖNK I.

A Balatoni régió kiemelt idegenforgalmi, gazdasági és közbiztonsági szerepe miatt – a régió fejlesztési elképzeléseihez igazodva – több szervezet közreműködésével jött létre a Balatoni Regionális Trönkölt Rádiótelefon Rendszer (továbbiakban BALATRÖNK).

A BALATRÖNK szerencsés ötvözete a közcélú-, a szolgálati-, a nyilvános- és magáncélú rádióhálózati igények kielégítését célzó megoldásoknak.

A BALATRÖNK a mobil telefonszolgáltatók és a hagyományos URH diszpécseri rádióhálózatok között helyezkedik el – műszaki megoldásait, szolgáltatásait és költségeit illetően.

A BALATRÖNK nem az első és nem is az utolsó trönkölt rádiótelefon hálózat Magyarországon. Referenciái a következők: Budapesti
Rendőrfőkapitányság, Paksi Atomerőmű*, Tiszai Vegyi Kombinát*, SmartCom KHT Budapesti nyilvános rendszer*, Budapesti Közlekedési Rt, DUNAFERR Rt, HM-Kaszói Erdészeti Gazdaság*, Magyar Honvédség Repülőterei*, MOL Dunai Finomító*, Szolnoki nyilvános rendszer*, Nyíregyházi nyilvános rendszer*. (a *-gal jelölt rendszerek műszakilag megegyeznek a BALATRÖNK megoldásával és alkalmasak a felhasználók kölcsönös befogadására – számukra szolgáltatások nyújtására.)

A BALATRÖNK várja mindazokat a szervezeteket és személyeket

• akiknek mobil távközlési igényük elsősorban a Balatonra és agglomerációs körzetére terjed ki,
• akik eddig műszaki vagy pénzügyi okok miatt nem tudtak önálló diszpécseri URH rendszert kiépíteni vagy üzemeltetni,
• akik számára az eddigi rádióberendezések korszerűtlenné, szolgáltatásaik elégtelenné váltak,
• akik a magas frekvenciahasználati díjak és üzemeltetési költségek miatt eddig nem vettek igénybe URH berendezéseket, vagy azokat leszerelték,
• akik számára fontos a gyors, üzembiztos kapcsolatfelépítés,
• akik a fentiek miatt a mobil-telefon szolgáltatókat vették igénybe és az ezért havonta kifizetett kapcsolási díjak megítélésük szerint magasak,
• akik számára fontos, hogy kritikus helyzetben azonnali segítséget kapjanak, illetve egy-egy közérdekű információ nyújtásával mások segítségére lehetnek.

Miért válassza a BALATRÖNKÖT!

A BALATRÖNK lehetővé teszi, hogy Ön virtuális átjátszórendszerek használója legyen korlátlan beszélgetési lehetőséggel a saját felhasználói csoportján belül és közvetlen diszkrét hívásokkal a rendszerben lévő bármelyik felhasználóval.

A BALATRÖNK rendszerében Ön egy közös felhasználású rádiócsatornát is kap, amelyen a kijelölt felhasználói csoportján kívül bármely – a rendszerbe bekapcsolódó – felhasználóval vagy azok bármilyen csoportjával kapcsolatot tud kiépíteni úgy, hogy az egyes felhasználó csoportokat nem zavarja, azok diszkretitását (titkosságát) nem veszélyezteti.

A BALATRÖNK rendszerében használt készülékei rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy az ellátási körzeten kívül, vagy a központi állomás meghibásodása esetén közvetlen (DM) kapcsolatot tartsanak egymással.

A BALATRÖNK lehetővé teszi, hogy közvetlen segélyhívást küldjön a rendőrségre, a tűzoltóságra vagy a mentőszolgálatra.

A BALATRÖNK rendszerében Ön másodpercre pontos információt kap az időjárásról, a vihar-veszélyről, a közlekedési balesetekről és minden más, a régióban jelentkező közérdekű eseményről.

A BALATRÖNK rendszerének használatával Ön nemcsak egy technikai eszközt birtokol, hanem a régió közösségi életének részesévé is válhat.

A BALATRÖNK rendszerének üzemeltetői non-profit szervezetek, nyereségre nem törekszenek. Az üzemeltetési költségek a rendszert használók között oszlanak meg – sokkal kisebb terheket jelentve, mint bármely más profit-orientált szolgáltatás igénybe vétele. A költségek előre ismertek és év közben nem változnak.

A jelenleg működő Balatrönk rendszer analóg technológiával működik. 2017-ben megkezdődik a digitális technológia bevezetése, amelynek sikeres üzembe helyezése után az analóg rendszer lekapccsolásra kerül. A digitális rendszer számos korszerű szolgáltatással rendelkezik majd, de a legfontosabb, hogy négy telephelyen lévő bázisállomásai összekapcsolása és vezérlése révén a Balaton és partja, valamint a BKÜ legtöbb települése teljes rádiós lefedettséget kap.