MVSZ TÁJÉKOZTATÁS A VHF RÁDIÓK VERSENYEK ALATTI HASZNÁLATÁRÓL

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) mint a kiemelt versenyek szervezője/rendezője engedélyezi és egyben kezdeményezi a VHF rádiók verseny alatti használatát az alábbi hajózási csatornákon:

VHF 78.,  27.  ÉS  18.

A 78. és 27 csatornán működő adó a keleti medencét és a középső, míg a 18. csatornán működő adó a középső és a nyugati medencét fedi le Függőleges antenna mellett, legalább 1 m-es antenna magassággal, nyílt térben.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

Az ISAF előírásai szerinti hajózási VHF rádióhasználat nem lehet ellentétben az egyes nemzeti hatóságok szabályozásával. Magyarországon a rádióhasználatot a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság engedélyezi a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (FNFT), 2/2013. (I.7.) NMHH rendelet (RAT) előírásai szerint.

Az MVSZ megbízásából a rádióengedélyt a NOVOFER biztosítja a hajózási szezonra. Ezen engedély alapján az engedélyes biztosíthatja a szükséges rádió berendezéseket is. Amennyiben valamely szervezet, vagy hajó rendelkezik egyedi rádióengedéllyel és ennek alapján birtokol VHF rádió berendezést, úgy a kijelölt frekvenciákon jogszerűen használhatja azt. Amennyiben a kijelölt frekvenciáktól eltérően, vagy engedély nélkül használja bárki a rádió berendezését, jogszabályt sért – amelyért viselnie kell a következményeket. A kijelölt versenyek ideje alatt a készülékek az MVSZ csatornabeosztása és használati előírásai szerint, a versenyen kívül azonban csak egyedi rádióengedély előírásai alapján üzemeltethetőek.

RÁDIÓ HASZNÁLATI ELŐÍRÁS A VERSENY ALATT:

 • A versenyeken csak az előzetesen egyeztetett csatornákon szabad forgalmazni. A versenyeken használható csatornák koordinálását, kijelölését a NOVOFER végzi. A kijelölt csatornák megtekinthetők az alábbi linken:

__________ONLINE Versenynaptár csatorna kiosztással__________

 • A verseny ideje alatt a rendező-hajó kikötőből való elindulásától, annak beérkezéséig a kijelölt csatornán folyamatos figyelő szolgálatot ad a Rendezőség. Ugyancsak ezen a csatornán közli a szervezéssel, pályakitűzéssel, rajtoltatási eljárással, pályamódosítással kapcsolatos, vagy biztonsági jellegű üzeneteit. Arra válaszolni, illetve a kijelölt csatornán másnak forgalmazni csak a Rendezőség engedélyével szabad.
 • A rádióban elhangzottak nem helyettesítik a versenyutasításban szereplő jelzéseket, azonban azokat ismétlik, vagy megerősítik, illetve indokolják.
 • A versenyzők a náluk lévő rádiókat a verseny ideje alatt a kijelölt csatornán bekapcsolva tarthatják.
 • A verseny ideje alatt – mentés kivételével – a fentiek szerint csak a kijelölt csatornát használhatják a résztvevők.
 • Az általános segélyhívó 16 csatorna csak mentés koordinálása esetén, illetve az általános segélyhívás szabályai szerint használható!
 • A Rendezőség döntése alapján és az üzemeltető beállítása szerint az átjátszó állomások vagy csak a rendező információit közvetítik, vagy a tagállomások közötti kommunikációra is alkalmasak. Amennyiben az átjátszóállomás meghibásodik, vagy elháríthatatlan zavar jelentkezik, és a rendezőség úgy dönt, akkor a 77 vagy 17 vagy 71. csatorna – szimplex üzemmódban, korlátozottabb hatótávolsággal – használható. E csatornák használatának szükségességét a Rendezőség közli.
 • Tekintettel arra, hogy a hajózási VHF csatornákat használjuk, előfordulhat más hálózatból keletkező rádiós zavarok, illetve jó terjedési viszonyok mellett a dunai nemzetközi hajózás rádióforgalmazását is veheti az átjátszó állomás. Ezen üzeneteket figyelmen kívül kell hagyni!
 • A rádió nem-, vagy nem megfelelő használatából, meghibásodásából, vagy zavarából fakadó problémák nem adnak alapot óvásra, vagy bármely jellegű kártérítésre.
 • A jó minőségű vétel miatt az antennát tartsuk függőlegesen! A tok a hangszóró hangerejét 20-30%-al csökkenti, ezt vegyük figyelembe a hangerő beállításánál.
 • Az akkumulátor naponta (éjszaka) töltést igényel, amelyet a kiadott töltővel lehet elvégezni. Meghibásodás, vagy az akkumulátor idő előtti lemerülése esetén kérje annak cseréjét.

TIPIKUS KÖZLEMÉNYEK, AMELYEKET A VHF RÁDIÓN A VERSENYVEZETŐ KÖZÖL
(NEM TELJES FELSOROLÁS):

 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Kifutottunk a kikötőből a hirdetményben szereplő rajtvonalra.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. 1 perccel vagyunk a 10 perces előkészítő jelzés előtt. Kérem a versenyben résztvevő és a forgalmazást halló minden hajó vezetőjét, hogy a verseny ideje alatt hagyja szabadon a csatornát a versenyvezető információi számára. Az elhangzó információkat nyugtázni nem kell, választ nem várunk.
 • 5 perces előkészítő jelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Most.
 • 1 perces jelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Most.
 • Rajtjelzés következik a résztvevői számára visszaszámolással. 50 mp, 30 mp, 10 mp, 9,8,7,6,5,4,3,2,1 Rajt.
 • Figyelem, figyelem, egyéni visszahívás, egyéni visszahívás.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Pályamódosítás 2. bójánál 10 fokra.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Biztonsági közlemény: A meteorológiai szolgálat elrendelte a II. fokozatú viharjelzést. A mentőmellény használata kötelező.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. A meteorológiai szolgálat megszüntette a II. fokozatú viharjelzést. A mentőmellény használata nem kötelező.
 • Itt a vitorlásverseny rendezőhajója. Biztonsági közlemény: A meteorológiai szolgálat elrendelte a II. fokozatú viharjelzést. Jelzése szerint extra erősségű szélvihar közeledik. A versenyvezető a rendőrség tanácsára (utasítására) félbeszakítja a versenyt. Minden hajó haladéktalanul hajózzon be a legközelebbi kikötőbe.
 • A verseny első befutó hajója áthalad a célvonalon. Most.

 

A HAJÓZÁSI VHF INFORMÁCIÓS CSATORNA ÉS BALATRÖNK II. RÁDIÓRENDSZER ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A VHF információs csatorna és működése
(18ch, 27ch, 78ch, 71ch, 77ch, 17ch és 16ch segélyhívó)

A rádiórendszer célja, hogy az MVSZ jelentősebb, nagyszámú résztvevővel tervezett vitorlás versenyein az előkészítés, lebonyolítás során egy korlátozás nélkül bármely résztvevő számára elérhető rádiós hírcsatorna álljon rendelkezésre. E csatornán keresztül a résztvevők csak tájékoztatást kaphatnak, vissz-irányú forgalmazásra lehetőségük nincs. E csatorna az említett alkalmazás mellett tetszés szerint más szervezők számára is rendelkezésre állhat az MVSZ engedélye alapján. E mellett kijelölésre kerül egy hajó-hajó közötti közvetlen információs csatorna, továbbá egy segélyhívó csatorna, amelyen keresztül szükség esetén az arra szorulók segítséget kérhetnek és a mentés koordinálható a mentésben résztvevőkkel. A csatorna elérhető bármely szabványos hajózási rádióval, vagy a balatoni felhasználásra kijelölt csatornákra programozott vásárolt, vagy bérelt kézi-, vagy mobil rádiókkal. (Az engedélyeztetésre vonatkozóan a melléklet tartalmaz információkat.) A csatorna működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, annak üzemeltetését az MVSZ finanszírozza, a műszaki támogatást és az üzemeltetést a NOVOFER szolgáltatja.

A BALATRÖNK II. közösségi rádiórendszer

A BALATRÖNK II. zárt felhasználói kört kiszolgáló közösségi információs- és rádió rendszer. Ennek rádiós átjátszó állomásai csak a rendszerre dedikált készülékekkel érhetőek el, melyeket az MVSZ biztosít a tagegyesületeknek megállapodás alapján. A rendszer alkalmas közösségi-, biztonsági és riasztási közlemények mindenki számára történő eljuttatására, egyedi és csoportos kommunikációra, valamint együttműködési (közös) kommunikációra. Tipikusan a versenyrendezési belső forgalmazást, szervezést és privát információk továbbítását segíti. A készülékek nyilvános kereskedelemben nem kaphatók, illetve a rendszert csak az arra feljogosítottak tudják használni. A rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, annak üzemeltetését az MVSZ finanszírozza, a műszaki támogatást és az üzemeltetést a NOVOFER szolgáltatja.

 

Medencénkénti lefedettség

Helyi lefedettség

Teljes lefedettség Roaming 2A

 

 

 

 

 

A két rendszer eltér egymástól
– az alkalmazó célközönség okán;
– az alkalmazott technológia szintjén;
– a felhasznált frekvencia sávot illetően;
– a használat módját és a rendszer szolgáltatásait illetően;
– a terminálokhoz való hozzáférés módjában.