Gábor Dénes-díj általános felhívás 2012

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék GÁBOR DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik a műszaki szakterületen:·     

- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,·     

- jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,·     

- megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,·     

- személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

A díjak odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja.

Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja, az elbírálást segítő szakmai bizottság tagja, a jelölttel családi vagy alárendeltségi kapcsolatban álló személy. A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díjak csak egyetlen alkalommal nyerhetők el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző évek jelöltje számára is adományozzon díjat, amennyiben a jelölt a tárgyévi felhívás minden kritériumának megfelel és a jelölők, valamint az ajánlók a kuratórium ez irányú megkeresése során fenntartják korábbi javaslatukat.

Gábor Dénes-díjak és speciális feltételek

1/ A Kuratórium az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező, legfeljebb 7 alkotónak.

2/ A Kuratórium az elmúlt 5 évben az informatikai/infokommunikációs  szakterületen folytatott, kiemelkedően eredményes teljesítmény elismeréseként „DOCLER Holding Új Generáció” Gábor Dénes-díjat adományoz egy, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező, az adományozás évében 36. életévét be nem töltött (1976. december 31. után született) fiatal (kutató, mérnök, feltaláló) alkotónak. A díjhoz a további alkotó munkára ösztönző kutatási vagy tanulmányi ösztöndíj is kapcsolódik.

3/ A Kuratórium a villamosenergia-ipar területén, illetve az ezzel szimbiózisban lévő diszciplinákban az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes mérnöki munka, kutatói teljesítmény vagy eredeti felfedezés elismeréseként, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. támogatásával MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjat adományoz, egy Magyarországon élő magyar állampolgárságú, valamint egy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak. A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a határainkon túli (Kárpát-medence és magyarság a világban) szakmai, valamint civil szervezetek is. A jelölést a külön e célra kialakított adatlap felhasználásával lehet előterjeszteni. (Lásd külön menüpontot!)  

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma:

I. Kitöltött és aláírt adatlap

A jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az előírt formanyomtatványon

II. Jelölés

Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a jelölő aláírásával

III. Mellékletek

1.       A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése

2.       Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal)

3.       Két, a felterjesztőtől, ill. a felterjesztő szervezettől független, szakmailag elismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.

A jelöléssel, ajánlással és elbírálással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve a magyar! Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók ezen menüpontból letölthetők.

A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu),

mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani.

Az elektronikus jelölés beküldési, a papíralapú jelölés postára adási határideje 2012. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2012. december vége. A beérkezett jelölések átvételéről a jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek közvetlen értesítést is kapnak. A díjazottak személyét a díjátadást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.  

További felvilágosítás kérhető:

Kosztolányi Tamás titkártól (Fax:319-8916  Tel: 30/4848-004, e-mail: alapitvany@novofer.hu)

 Budapest, 2012. július 20. 

                                                       Dr. Gyulai József, a kuratórium elnöke

 Letöltések:

Adatlap_2012                Adatlap_GDD_2012_pdf

GDD_felhivas_altalanos_2012

GDD_altalanos_tajekoztato_2012

Támogatóink:

BHE Bonn Hungary Kft., Budapesti Iparszövetség, EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, INNOVATEXT Rt., Iparfejlesztési Közalapítvány, Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt., Magyar Innovációs Szövetség, MANO Hologram Kft., MVM Magyar Villamos Művek Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt., NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., Patinorg Kft., Richter Gedeon Nyrt., SERVIER Kutatóintézet Zrt., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, WebMindLicenses Kft., Magánszemélyek 1 %-os SzJA felajánlása 

Médiatámogatók:

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Minőség, Magyar Tudomány, Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Magazin, Műszeroldal, PályázatMenedzser, RF-Hobby Kft. - 3. ÉVEZRED magazin, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás,