Gábor Dénes-díj jelölési felhívás 2011

     
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:
• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
• megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
• személyes alkotó közreműködésükkel jelentős mértékben járultak hozzá az intézményüket elismerő, sikeres innovációs tevékenységhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése az adott esztendőre vonatkozóan végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja.
A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.

A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben nyújtott, kiemelkedően eredményes, konkrét műszaki alkotó teljesítmény elismerését célozza.
A formai szempontból mindenben megfelelő előterjesztések és elismerésre méltó teljesítmények mellett a Kuratórium előnyben részesíti azokat a jelölteket, akik teljesen új tudást hoztak létre, akiknek műszaki-szellemi alkotását a magyar gazdaságban eredményesen hasznosítják, akik ismereteit a gyakorlatban alkalmazzák, kimagasló tudásukat színvonalas oktatói/nevelői tevékenységük során környezetüknek átadják, szakterületükön jelentős társadalmi aktivitást is kifejtenek, látókörük messze meghaladja a szűken vett szakterületet.
A díj csak egyetlen alkalommal nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző 3 év jelöltje számára is adományozzon díjat, amennyiben a jelölt a tárgyévi felhívás minden kritériumának megfelel és a jelölők, valamint az ajánlók a kuratórium ez irányú megkeresése során fenntartják korábbi javaslatukat.

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma

I. Kitöltött és aláírt adatlap
A jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az előírt formanyomtatványon

II. Jelölés
Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a konkrét műszaki-szellemi alkotások megnevezésével és ezek hasznosítási eredményének ismertetésével, a jelölő aláírásával.

III. Mellékletek 
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal)
3. Két, a jelölőtől, ill. a jelölő szervezettől független, szakmailag elismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók a lap aljáról letölthetők. 

A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu),

mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani.

Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határideje 2011. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2011. december 15. 

A beérkezett jelölések átvételéről a jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek közvetlen értesítést is kapnak. A díjazottak személyét a díjátadást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.


További felvilágosítás kérhető Kosztolányi Tamás titkártól:

Fax: 319-8916  Tel: 319-5111, 30/4848-004, e-mail: alapitvany@novofer.hu 

Budapest, 2011. június 16.
                                                                                         Dr. Gyulai József
                                                                                      a kuratórium elnöke
 

Letöltések

ADATLAP 2011 word           Adatlap 2011 pdf

Gábor Dénes-díj 2011 jelölési felhívás

Gábor Dénes-díj 2011 TÁJÉKOZTATÓ

 

Média támogatók:

Külön köszönjük az alábbi szervezeteknek és a médiának, hogy vállalták felhívásunk lehetőségeik szerinti népszerűsítését:

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Magyar Tudományos Akadémia

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Magyar Épületgépészek Szövetsége

Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Mérnöki Kamara

Magyar Mediprint Szakkiadó

MTI Országos Sajtószolgálat 

Paksi Atomerőmű Zrt.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Agrofórum 

Délmagyar.hu 

Elektroinstallateur 

Elektro-net

Elektrotechnika

Iparos Újság

Magyar Demokrata

Magyar Installateur

Magyar Építéstechnika

Magyar Gyáripar

Magyar Kémikusok Lapja

Minőség és Megbízhatóság

Médiatechnika Magazin

Medical Tribune

Műszaki Magazin

Piac és Profit 

Sikeradó

Technika Műszaki Szemle

Tudomány és Műszaki Tájékoztatás

Víz, gáz, fűtéstechnika 

VOSz Hírlevél